fireball
Primili smo 34 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, AR, GA, MS i TN u nedjelju, 28. studenog 2021. oko 23:50 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.