Komentar: Još 2012. godine se ukazivalo na probleme sa slobodom govora i izražavanja u Francuskoj. Izgleda da se situacija nije ništa popravila, već upravo suprotno, samo je sve gore.


Slika
Malo toga treba biti dodatno rečeno. Pogledajte.