Slika
© Reuters47 ljudskih zubi pronađenih u špilji Fuyan u Daoxianu, Kina
Moderni čovek (homo sapiens) živeo je u Kini pre više od 80.000 godina, a potom je otišao u Evropu, navodi se u danas objavljenoj studiji u Parizu, čime se dovode u pitanje ranija saznanja da je on u Evropu došao iz Afrike, odnosno njegova migraciona staza po Zemlji.

Naučnici su u jednoj pećini u Kini otkrili na desetine fosila ljudskih zuba, što predstavlja dokaz da je čovek bio prisutan u južnoj Aziji još pre 80.000 godina, što je 30.000 godina više nego što je ustanovljeno dosad otkrivenim fosilima.

"To je mnogo ranije od onoga što smo prvobitno mislili o migraciji homo sapiensa", izjavio je Frans presu autor studije, kineski naučnik Vu Liu je dodao da je prema preliminarnim saznanjima homo sapiens iz Kine otišao u Evropu.

Naučnici, čija je studija objavljena u časopisu "Nature", navode da su pronašli 47 zuba starih između 80.000 i 120.000 godina.

Prvi fosili modernog čoveka pronađeni u Evropi stari su oko 45.000 godina. Evropski kontinent je tada bio naseljen "neandertalcima".

To otkriće ukazuje da je homo sapiens, koji se pojavio u istočnoj Africi pre oko 190.000 godina, "napustio Afriku mnogo, mnogo ranije", navodi se u studiji.
Map of where teeth were found
© Y-J Cai, X-X Yang and X-J WuKarta područja gdje su pronađeni zubi