Slika
© AFP
Nakon silovanja studentice u New Delhiju 2012. godine studenti širom zemlje su protestima i marševima osudili nasilje. No, istraživanje koje je provedeno u jedanaest indijskih gradova, uključujući i New Delhi, pokazuje da se stavovi prema ženama nisu promijenili čak ni među mladim i obrazovanim ljudima.

Rezultati istraživanja koje je sprovela neprofitna organizacija CMCA u indijskim gradovima, pokazuju da Indija još uvijek nije zemlja ravnopravnih ljudi. Ispitivači su tokom istraživanja anketirali 10.542 studenata.

Gotovo 60 posto muških ispitanika smatralo je da se žene oblače provokativno, što podstiče nasilje nad ženama i poziva na silovanje. Više od 50 posto ispitanica je imalo isto mišljenje.

Blizu 43 posto muških ispitanika smatra da žene nemaju izbora nego prihvatiti određeni stepen nasilja, a udio djevojaka koje misle isto je 39 posto.

Ironično, 71 posto ispitanih studenata misli da žena može obavljati jednako dobro ili možda čak i bolje od muškaraca poslove u svim strukama, a od toga 52 posto smatra da je glavna uloga žene obavljanje kućnih poslova i odgoj djece.

Prema Manjunathu Sadashivau, direktoru CMCA, loš obrazovni sistem jedan je od uzroka takvog stava studenata prema ženama.

"Naš obrazovni sistem uopće ne pomaže u otklanjaju stereotipa u društvu. Mi ne oblikujemo mlade umove da budu humani građani, tako da rezultati istraživanja nisu začuđujući", kazao je Sadashivau.