SOTT Fokus:


Nebula

SOTT Fokus: Električni naboj Sunca, Zemlje, te njihovi dvosloji


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 8. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Kao što se navodi u prijašnjim poglavljima, većina svemira se sastoji od plazme. To se također odnosi i na Sunčev sustav. Prema tome, u toj ioniziranoj okolini, električni naboji su gotovo posvuda. U ovom poglavlju pokušat ćemo bolje razumjeti relativne električne naboje različitih nebeskih tijela (kometa, mjeseca (satelita), planeta, zvijezda, galaksija) u njihovim jezgrama, na njihovim površinama, te u njihovim dvoslojima (DL-ovima).

Valja imati na umu da 'relativni naboj' ne znači 'apsolutni naboj'. Drugim riječima, reći da je A pozitivnije nabijen nego B ne znači nužno da je sveukupni naboj A pozitivan u apsolutnom smislu, što se tiče svemira. To samo znači da je pozitivniji nego B ili manje negativan nego B s kojim je u odnosu ili u odnosu na kojeg se "relativno" promatra.

Naposljetku, ovi relativni naboji su ono što je zaista bitno jer je upravo razlika u relativnim nabojima ta koja uzrokuje električne struje kakvi god da su apsolutni naboji (pozitivni ili negativni). Budući da je naš cilj ovdje bolje razumjeti razlike između površinskog naboja, naboja dvosloja, naboja jezgre, itd., fokusirat ćemo se na relativni naboj.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressGalaxy

SOTT Fokus: "Izolirani mjehurić"


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 7. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Osim njenog vrlo niskog električnog otpora, još jedna karakteristika plazme je njena sposobnost da stvori neku vrstu "izoliranog mjehurića" oko nabijenih tijela:
Irving Langmuir je otkrio da je jedno od najvažnijih svojstava plazme njena sposobnost da električki izolira jedan dio sebe od drugog dijela sebe. Odvajajući zid se sastoji od dva sloja smještena blizu jedan drugome, jedan se sastoji od pozitivnih, a drugi od negativnih naboja. Langmuir je taj zid nazvao dvostruki omotač. Danas se on naziva dvosloj (engl. double layer, DL; op. prev.).

Budući da su plazme izvrsni vodiči, prilikom prolaska struje neće doći do značajnog pada napona u njima. Ako između dvije lokacije unutar plazme postoji značajna razlika napona, DL će se formirati između njih i većina razlike napona će se zadržati u njemu. Drugim riječima, DL je mjesto gdje se u plazmi nalazi najjače električno polje. Plazma ima gotovo magičnu sposobnost da se izolira od stranih uljeza.1
Valja primijetiti da kada se električni potencijal nebeskog tijela izjednači s potencijalom okolne plazme, izolirani mjehurić nestaje. To je slučaj s našim Mjesecem koji je lišen bilo kakvog izoliranog mjehurića.2

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressSolar Flares

SOTT Fokus: Skalarnost plazme


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 6. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Vrlo zanimljivo svojstvo plazme je njena skalarnost. To znači da plazma pokazuje slično ponašanje i svojstva bez obzira koliko je primjer velik ili malen: u kozmosu ili u laboratoriju. Činjenica jest da se plazma pojavljuje u širokom rasponu veličina od onih ispod atomske skale (odnosno od disociranih elektrona i njihovih atomskih jezgara). Taj se raspon veličina proteže od 10-10 metara promjera pa sve do galaktičke skale koja, u slučaju naše Mliječne staze, iznosi oko 1020 metara u promjeru.

To znači da se plazma proteže preko 30 redova veličine (1030, ili 1-pa-30-nula) što se tiče skale veličina. Plazma pokazuje slična svojstva duž cijelog ovog raspona. Donja slika ilustrira analogiju između mikroskopske plazme (atomska skala) i makroskopske plazme (skala Sunčevog sustava).

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressCloud Lightning

SOTT Fokus: Načini izboja


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 5. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC 5
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazma prikazuje različite načine izboja, ovisno o gustoći struje (ampera po kvadratnom metru), koja njome prolazi.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Električna svojstva plazmi


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 4. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazme pokazuju vrlo specifična električna svojstva. One nisu izolatori (koji imaju jako visoki otpor) kao neionizirani plinovi, a nisu ni supravodiči (koji ne pružaju nikakav otpor), već su vrlo dobri vodiči, čak bolji od bakra ili zlata. Tipična električna impedancija plazme je oko 30 ohma.1 Za usporedbu, tipična impedancija2 bakra je u rasponu između 300 i 600 ohma.3

Električna struja, uključujući struju plazme, događa se između dva tijela koja imaju različite električne naboje. U tom slučaju, tijelo koje je pozitivno nabijeno (odnosno vjerojatno će primiti elektrone kako bi uravnotežilo svoj naboj) naziva se "anoda", a tijelo koje je negativno nabijeno (odnosno vjerojatno će dati elektrone) naziva se "katoda".

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Što je plazma?


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 3. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Prije nego što krenemo dalje, predstavit ćemo jednog od glavnih likova ove knjige, odnosno "plazmu", ili ionizirani plin. Kako bismo razumjeli električnu prirodu svemira prvo moramo razumjeti prirodu njegovog glavnog konstituenta. Irving Langmuir skovao je termin "plazma" zbog sličnosti ioniziranog plina živim krvnim stanicama. Doista, svojstva plazme koja podsjećaju na život1 su prilično neobična u usporedbi s drugim stanjima materije:
U Laboratoriju za zračenje Sveučilišta u Berkeleyu, SAD, [David] Bohm je započeo ono što će postati njegov temeljni rad o plazmama. Plazma je plin visoke gustoće elektrona i pozitivnih iona, atoma koji imaju pozitivan naboj. Na svoje iznenađenje, Bohm je otkrio da kada su elektroni u stanju plazme, prestaju se ponašati kao jedinke i počinju se ponašati kao da su dio veće i međusobno povezane cjeline. Iako se njihovo pojedinačno gibanje čini slučajnim, velik broj elektrona je u stanju proizvesti efekte koje su iznenađujuće dobro organizirani. Poput nekakvog stvorenja nalik amebi, plazma se stalno regenerira i okružuje sve nečistoće u svojevrsnu karantenu na isti način kako biološki organizam može izolirati stranu tvar u cistu. Bohm je bio toliko zapanjen ovim organskim osobinama da je kasnije napomenuo da je često imao dojam da je more elektrona bilo "živo".2

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Elektromagnetske sile nasuprot gravitacijskih sila


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 2. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Nalovna 00 ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, prema standardnoj znanosti, gravitacija je glavna sila koja upravlja ponašanjem nebeskih tijela. Obično, za elektromagnetske sile se smatra da ne postoje ili da ih se u najboljem slučaju može zanemariti. Međutim, elektromagnetske sile su jače od gravitacijskih sila za 39 redova veličine (odnosno 1039; ne 39 puta, već 1-pa-39-nula puta jače), čime elektromagnetizam postaje de facto "glavna upravljačka sila" našeg svemira.

Usporedbu jačina gravitacije i elektriciteta je ilustrirao Robert Millikan,1 dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1923., u svom eksperimentu s uljnim kapljicama (pogledajte donji dijagram). Millikan je pokazao da elektromagnetska sila može podići kap ulja nabijenu samo jednim elektronom (zahvaljujući ionizaciji pomoću X zraka), kada se tu kap izloži jakom električnom polju.2 Dakle, elektromagnetska sila na jedan jedini elektron može nadvladati gravitacijsko privlačenje cijelog planeta koje osjeća kap ulja.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Standardni svemir nasuprot električnog svemira


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 1. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC 26
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Prema konvencionalnoj znanosti o svemiru, kretanjima tijela u Sunčevom sustavu upravljaju isključivo zakoni gravitacije. Njemački astronom Johannes Kepler je ustanovio svoja tri zakona planetarnih gibanja početkom 17. stoljeća,1 u vrijeme kad se za elektricitet praktički nije ni znalo. Benjamin Franklin je svoj čuveni pokus sa zmajem izveo tek 150 godina kasnije.2

Dakle, u standardnoj knjizi stvarnosti, gravitacija vlada Sunčevim sustavom. Dodatno, Sunce isijava većinom fotone; prostor je savršeni vakuum; potresi nastaju zbog pomicanja tektonskih ploča; vremenom (klimom) upravljaju temperatura zraka ili razlike tlakova (ili oboje); ljudska djelovanja i kozmički događaji su posve nepovezani.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressQuestion

SOTT Fokus: Tko bombama napada europske civile?

brussels attack
© vesti24 / Instagram
Posljednji put kada je val bombaških napada proveden protiv europskih civilnih ciljeva, okrivljene su "ljevičarske" ili "komunističke" skupine. Na kraju je istina izašla na vidjelo pokazujući kako su te skupine namjerno optužene, te da su stvarni počinitelji grupacije nalik 'komandosima' koji djeluju izravno pod imperijalnim okriljem NATO-a, što će reći, SAD-a, njihovih agenata i ideoloških istomišljenika u Europi.

Smisao ovog vala bombaških napada i pucnjava je podjela, manipulacija i kontrola javnog mnijenja pomoću straha, propagande, dezinformacija, psihološkog rata, agenata provokatora i terorističkih napada pod lažnim zastavama kako bi se postigli strateški ciljevi zapadnjačkih vlada, posebno vlade SAD-a. Ovi strateški ciljevi su ugrađeni u ideologiju 'hladnog rata' kako bi spriječili lijevo krilo, socijalističke i komunističke stranke u dostizanju izvršne vlasti u Europi, s čim bi se smanjio utjecaj SAD-a, dok bi se povećao utjecaj bivšeg Sovjetskog Saveza.

Prošle godine je predsjednik ujedinjenog stožera, general Martin Dempsey izjavio kako američka vlada i vojska 'čisti hladnoratovski priručnik' kako bi se nosila s Rusijom i prijetnjom njenog stvaranja utjecaja na europske zemlje. Pentagon je nedavno označio Rusiju kao najveću prijetnju s kojom se SAD danas suočava. Ovo nas tjera da se zapitamo koliko točno Pentagon danas prati hladnoratovsku strategiju, te uključuje li ona slične terorističke napade pod lažnim zastavama protiv civilnog stanovništva Europe kako bi se stvorilo ozračje nesigurnosti pod kojim bi se javnosti moglo nametnuti više autoritarne politike. Mogli bi se također zapitati o čudnim slučajnostima, poput izjave turskog premijera Erdogana koji je prije samo nekoliko dana upozorio da "ne postoji razlog zbog kojeg bomba koja je eksplodirala u Ankari [12. ožujka] ne bi mogla eksplodirati i u Bruxellesu".

Komentar: Želite li više saznati o ovoj temi, pročitajte i sljedeće članke:


Alarm Clock

SOTT Fokus: Ljudi svijeta, vrijeme je za buđenje!

Romain Ruins, Palmyra
Rimske ruševine, Palmira
Pozdrav običnim ljudima ovoga svijeta! Kako ste? Jeste li budni? Promatrate li što se događa na vašem planetu? Ili ste već odustali? Jako je važno obraćati pozornost na svjetske događaje, a pritom ne mislim samo na opažanje onoga što zapadnjačke glavešine imaju za reći. Mislim na pažljivo promatranje onoga što se zaista događa u svijetu, te da primijetite kada je ono što se dogodi očigledno kontradiktorno onome što vam vaši politički vođe govore.

Posebice danas, volio bih znati je li netko od vas primijetio da je drevni sirijski grad Palmiru oslobodila sirijska vojska? I ako jeste primijetili, znate li što to znači?

Možda se sjećate da ste čuli kako je ISIL preuzeo kontrolu nad Palmirom prošle godine, te o značajnim strahovima da bi džihadisti mogli uništiti većinu impresivnih rimskih ruševina tamo. Kao dio "kršćanskog" povijesnog naslijeđa Zapada, pomislili biste kako bi prijetnja da će banda ekstremističkih muslimana uništiti te ruševine pružila puno više motivacije Zapadnim vlastima da uskoče kako bi protjerali nevjernike i zaštitili grad.

Na bizaran način, međutim, ne samo da su Zapadne vlasti uvelike ignorirale zarobljavanje Palmire, općeniti odgovor SAD-a i europskih političara na impresivno napredovanje ISIL-a kroz Siriju i Irak tijekom protekle 2 godine je bio tek mnogo piskaranja i upozorenja na strašnu prijetnju koju ove groteskne karikature muslimana predstavljaju vama i vašoj djeci. Mislim da je pošteno reći kako je opći utisak koji je dan zapadnjačkoj populaciji bio da, unatoč svim njihovim vojnim bazama, dugoročnom prisustvu na Bliskom istoku i mnoštvu vojne mašinerije, nije bilo ničeg što bi NATO zemlje mogle učiniti da spriječe marširanje džihadista.

Ako se sjećate, SAD i saveznici su bez problema isporučili 'šok i strahopoštovanje' Iraku i zatim okupirali zemlju 10 godina sa stotinama tisuća američkih trupa i plaćenika, no sada se od nas traži da vjerujemo kako su sile Zapada bile potpuno impotentne pred licem relativno male bande krvoloka dok je sijala kaos kroz Siriju, ubijala i mrcvarila Sirijce, te slala milijune u bijeg prema Europi u tom procesu.

Složit ćete se, ta priča je malo teška za progutati.

Stoga jest malo zbunjujuće uvidjeti da je bilo potrebno samo 6 mjeseci ruskog bombardiranja ISIL-ovih pozicija u Siriji uz direktnu podršku sirijskoj vojsci u njenoj borbi za nacionalnu suverenost kako se ISIL više ne bi mogao smatrati značajnom vojnom prijetnjom u Siriji i Iraku, te da se oslobodi 500 gradova i sela - uključujući Palmiru - i da mirovni proces, uglavnom zaslugama Rusije, bude uspostavljen.