nakba refugees gaza
© Times of Gaza
Izbjeglice iz Gaze, studeni 2023.