antibiotics
Postojeći lekovi mogli bi pomoći u borbi protiv mikroorganizama otpornih na antimikrobnu terapiju ‒ navodi se u istraživanju Univerziteta u Bufalu.

Patogeni mikroorganizmi svrstani u grupu ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i bakterije vrste Enterobacter) predstavljaju ozbiljnu pretnju zdravlju ljudi.

Za istraživanje je korišćena bakterija Acinetobacter baumannii Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, na godišnjem nivou ti mikrobi prouzrokuju više od dva miliona infekcija (znatan broj u zdravstvenim ustanovama) sa približno 23.000 smrtnih ishoda.

Istraživači Univerziteta u Bufalu ustanovili su da kombinacija tri antibiotika na koje su superbakterije inače otporne, ubija dve od šest vrsta mikroorganizama iz grupe ESKAPE.

Ti antibiotici deluju na različite načine te udruženi mogu savladati bakterijske mehanizme za stvaranje otpornosti.

Za istraživanje je korišćena rezistentna bakterija Acinetobacter baumannii, koja je, kako su pokazali istraživači, ipak osetljiva na smešu polimiksina B, meropenema i ampicilin-sulbaktama.

Premda je otporna na pojedinačne konvencionalne lekove, i druga ispitivana bakterija klebsijela (Klebsiella pneumoniae) popustila je pred kombinacijom sačinjenom od polimiksina B, meropenema i rifampina.

Potrebno je još istraživanja da bi se ustanovili protokoli i za druge vrste superbakterija, ali početni nalazi ohrabruju, naglašavaju naučnici. Istraživanja su objavljena u aprilskom i majskom izdanju časopisa „Antimicrobial Agents and Chemotherapyˮ.