Quantum Future Group je registrirana neprofitna američka organizacija (501 (c) (3)), a Sott.net (Signs of the Times - Znakovi vremena) je projekt QFG-a istraživačkog i informativnog karaktera, koji uključuje sakupljanje obradu i analizu informativnih uradaka koji naizgled najbolje oslikavaju kretanje makrokozmičkih energija na planetu. Sott.net donosi neovisne vijesti, istraživanje i analizu stvari od javnog interesa i značaja. Sott.net odbija komercijalno reklamiranje i čini svoje vijesti i istraživanje dostupnim javnosti i cijelom svijetu bez naknade i bez uvjeta preplate ili kupnje.

Internetske stranice Sott.net sadržavaju materijal koji je podložan pravilima o autorskim pravima i čiju upotrebu nije uvijek eksplicitno dopustio nositelj tih prava. Sott.net omogućava pristup takvom materijalu u svrhu širenja razumijevanja problema o okolišu, politici, ljudskim pravima, gospodarstvu, znanosti, društvenoj pravednosti, itd.

Zakonodavstvo SAD-a

US Flag - Fair Use Page
U skladu kako to nalaže Zakon o autorskim pravima SAD-a, prava omogućena autorskim pravima su ograničena doktrinom poštene uporabe, kako se to navodi u američkom zakonu 17, odjeljak 107, koja uključuje kritiku, komentare, podučavanje, školovanje i istraživanje, što je sve u skladu poštene uporabe od strane Sott.net-a.

Navodi o poštenoj uporabi u odjeljku 107 govore značajno u prilog poštene uporabe od strane Sott.net-a, uključujući "svrhu i karakter uporabe, bilo da se radi o uporabi komercijalne prirode [što ovdje nije slučaj] ili za svrhe neprofitnog obrazovanja" [što je ovdje slučaj]; prirodu autorskog djela, te količinu i suštinu korištenog dijela u odnosu na autorsko djelo u cjelini, te "utjecaj oporabe na potencijalno tržište za, ili vrijednost, autorskog djela" [ovdje nije slučaj jer Sott.net ne prodaje djelo u pitanju, niti reproducira u bilo kakvom formatu ili mediju koji bi omogućili prodaju od strane drugih ili zadovoljavanje potražnje, ako postoji, krajnjih korisnika za takvim sadržajem].

Zakonodavstvo EU-a

EU Flag - Fair Use Page
Velike američke tvrtke koje posluju u Europi, po novim pravilima će biti podložne europskim zakonima, a ne odlukama američkih sudova.
U vezi materijala zaštićenog autorskim pravima unutar Europske Unije. Europska direktiva 2001/29/EC Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 22. svibnja 2001. godine o harmonizaciji određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacijskom društvu u svom članku 5 navodi iscrpan popis izuzetaka koje države članice mogu implementirati.

Na tom popisu, iznimke na koje se poziva moraju pokrivati reprodukciju i komunikaciju prema javnosti (objavljivanje na internetu predstavlja tako opisane radnje). Općenito, iznimke će se temeljiti na svrhi namijenjene uporabe. Na primjer, direktiva omogućuje iznimku u odnosu na ekskluzivno pravo na reprodukciju i komunikaciju prema javnosti kada se radi samo u svrhu ilustracije poradi obrazovanja ili znanstvenog istraživanja, sve dok se navodi izvor, uključujući i ime autora, osim kada to nije moguće izvesti i do one mjere koju nekomercijalna svrha opravdava.

Još jedna iznimka je "reprodukcija u medijima, komunikacija prema javnosti ili činjenje dostupnim objavljenih materijala o trenutnim ekonomskim, političkim ili religijskim temama, ili emitiranih djela, ili drugih sadržaja istog karaktera, u slučajevima kada takva uporaba nije izričito pridržana, te dok se izvor, uključujući i ime autora, navode, ili uporaba djela ili drugog sadržaja u vezi s izvještavanjem o trenutnim događajima, u obimu koje informativna svrha opravdava sve dok se izvor, uključujući i ime autora, navode, osim kada to nije u mogućnosti napraviti".

Sve iznimke moraju zadovoljavati trodijelni test koji navodi da se iznimke samo primijenjuju u određenim specijalnim slučajevima (1) koji nisu u sukobu s normalnim iskorištavanjem djela ili drugog sadržaja (2) i koji ne nanose štetu legitimnim interesima nositelja prava.

Korištenje materijala zaštićenog autorskim pravima od strane treće osobe

U slučaju da želite koristiti materijal zaštićen autorskim pravima s bilo koje od internetskih stranica Sott.net-a u svrhe koje ne odgovaraju "poštenoj uporabi" kako je ona iznesena u gornjem tekstu, morate tražiti dopuštenje originalnog vlasnika autorskih prava.

Odsutnost preciznih infomacija o autorskim pravima bilo koje fotografije/slike ili nekog drugog sadržaja na Sott.net-u ne znači nužno da je taj rad originalni sadržaj Sott.net-a jer u dosta slučajeva sadržaj kojeg mi prenosimo s drugih izvora nema informacije o autorskim pravima ili su one pogrešno navedene.

Originalni sadržaj na Sott.net-u ili onaj koji dolazi od strane Sott.net-a (npr. e-mailovi koje šalje Sott.net) su zaštićeni autorskim pravima u korist Sott.net/QFG-a. Takav sadržaj možete koristiti i distribuirati u sljedećim slučajevima:
  • takva uporaba nije u komercijalne svrhe
  • takva uporaba je u skladu s poštenom uporabom kako je ona iznesena u gornjem tekstu
  • Sott.net se navodi kao izvor takvog sadržaja i aktivna poveznica na originalnu stranicu na našim internetskim stranicama je prikazana kada je to moguće, ili u suprotnom se prikazuje aktivna poveznica na našu naslovnu stranicu (http://hr.sott.net).
Primjedbe u vezi autorskih prava

Primjedbe koje se tiču povrede autorskih prava se mogu poslati našim pravnim zastupnicima:
Cooper, White & Cooper LLP
Attn: Walter W. Hansell
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, CA 94111
USA