Hoće li Trump i Soleimani razmijenit Irak za Siriju?

Više SOTT Fokusa