Kratak pregled napada pod lažnim zastavama u Siriji

Više SOTT Fokusa