Španjolski zatvorenik proglašen mrtvim od strane 3 liječnika, nekoliko sati prije autopsije otkrili da je živ
© Getty
Tri doktora su zatvorenika Gonsala Montoju Himenesa proglasili mrtvim, međutim, nekoliko sati pre autopsije u Institutu za forenziku primetili su da je živ.

Montoja je iz zatvora na severu Španije već bio premešten u mrtvačnicu i spreman za obdukciju kada su doktori ostali iznenađeni.

Institut za forenziku Ovijedo primetio je grešku zatvorskih doktora kada je 29-godišnjak počeo da hrče na obdukcijskom stolu.

Himenes se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi u bolnici u Ovijedu. Osvestio se posle 24 sata i prvo je pitao za suprugu.

Sumnja se da je uzrok bila katalepsija, stanje koje se ogleda u neobično dugom zadržavanju delova tela u istom položaju, gubitku osećaja za bol i usporavanju telesnih funkcija kao što je disanje.

Doktori su strahovali da je došlo do oštećenja mozga, ali su to opovrgli nakon što je Himenes progovorio i bio u stanju da se seti svoje žene.

Njegova porodica rekla je da Montoja boluje od epilepsije, ali i da su strahovali da u zatvoru ne uzima redovno lekove.