svemir
© Image from the WorldWide Telescope, courtesy of Alyssa Goodman
Tajanstveni kozmički događaj je ovog mjeseca možda izazvao blago i neosjetno istezanje i skupljanje našeg planeta.

Prije dvije sedmice, naučnici su zabilježili izljev gravitacijskih valova koji remete sklad vremena i prostora, ali nije poznato odakle su valovi došli. Izljev je trajao svega 14 milisekundi, što se ne može ni zapaziti, a detektirao ga je Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).

Ovu kozmičku pojavu može prouzrokovati sudar crnih rupa ili dvije neutronske zvijezde. Prethodno je primijećena 2017., nakon sudara dvije neutronske zvijezde, i ponovno aprilu 2019.

Gravitacijski valovi uslijed sudara ovako masivnih svemirskih tijela obično traju duže i manifestira se frekvencijama koje se s vremenom mijenjaju dok se orbite ovih tijela približavaju, nudi pojašnjenje Andy Howell, naučnik sa Univerziteta u Californiji, zaposlen u jednom drugom opservatoriju.

Nije u pitanju val, već kratkotrajni izljev

Signal zabilježen na Zemlji ne predstavlja valove, već izljev, smatra Howell, a pretpostavlja se da je riječ o eksploziji supernove.

Pojedini astrofizičari vjeruju da je riječ o izumirućoj zvijezdi Betelgez, koja se nedavno počela gasiti te se očekuje da ulazi u fazu eksplodirajuće supernove. Howell se protivi ovoj tezi jer je Betelgez i dalje prisutna, a sumnja da je riječ o nekoj drugoj zvijezdi jer se eksplozije supernove javljaju unutar naše galaksije na svakih stotinu godina.

Izljev se čini previše kratkim da bi bila riječ o masivnoj zvijezdi koja se gasi. Astrofizičari nisu detektirali neutrone, sićušne subatomske čestice koje supernove ispuštaju.

Je li riječ o crnoj rupi?

Sudar dvije crne rupe je vjerojatnije objašnjenje, s obzirom na to da je riječ o izljevu, mada ne postoje podaci koji jamče istinitost ove teorije.

Sam LIGO je detektirao signal tražeći gravitacijske izljeve potekle od sudara crnih rupa, ali Howell naglašava za Live Science da još ne znamo kakav signal je detektiran i da se mora pričekati na izvještaj o njegovoj strukturi.

Vjerojatnost da je LIGO napravio grešku je minimalna

Sve tri stanice LIGO-a detektirale su ovaj gravitacijski signal: dvije u SAD-u i jedan u Italiji. Iz tog razloga Howell smatra da je vjerojatnost podataka značajna.

Postoje i druga moguća objašnjenja ovog kozmičkog događaja. Jedno od njih je sudaranje supernove s crnom rupom, ali se ne može sa sigurnošću reći.

Naučnici sada upiru teleskope u dio svemira za koji se vjeruje da je izvor signala. Kako ističe Howell, možda je riječ o astronomskoj pojavi koja stvara gravitacijske valove, a koja nam je u potpunosti nepoznata.