Slika
Biotehnološka kompanija "Monsanto" suočava se sa još jednom tužbom za zagađenje životne sredine, nakon što je gradić Spokejn u državi Vašington tužio industrijskog giganta za trovanje istoimene reke.

"Kompanija Monsanto prodavala je pogubne hemikalije uprkos tome što je znala za njihovu štetnost, i zbog toga je odgovorna za ugrožavanje ljudskog zdravlja i životne sredine", navodi se u tužbi grada Spokejn.


Komentar: I njih nije briga, zatrovat će okoliš i ljudske živote samo da zarade.

Monsanto: History of Contamination and Cover-up


Industrijski gigant smatra se odgovornim za zagađene materije PCB (polihlorinisani bifenil) koje se protežu duž čitave reke Spojkejn (179 km), od istočnog Vašingtona do severnog Ajdaha.

Grad zahteva novčanu kompenzaciju za svu štetu koju je "Monsanto" naneo njihovom ekosistemu i zdravlju stanovnika, kao i plaćanje troškova advokata i suđenja.

"Tokom decenija PCB je korišćen u proizvodnji svih Monsantovih produkata. Ta kompanija je znala da će se toksični elementi njihovih proizvoda momentalno proširiti na zalive, okeane, jezera, reke, tlo i vazduh. Umesto da izbace štetne materije, oni su okrenuli glavu", navodi se u uvodu tužbe.

Što se posledica po ljude tiče, u zagađenim oblastima zabeleženo je drastično povećanje obolelih od raka.