fireball
Primili smo 172 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CT, DE, MD, NJ, NY i PA u subotu, 13. studenog 2021. oko 21:29 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa i 2 fotografije.