Komentar: Ovaj članak je drugi iz serije članaka na temelju kojih je gosp. Pierre Lescaudron u srpnju 2021. objavio i svoju drugu knjigu pod nazivom: Cometary Encounters ("Susreti s kometima").

Prvi članak u seriji je "Naglo smrznuti mamuti i kozmičke katastrofe".


Mars earth plasma discharge
Dok sam dovršavao pisanje članka pod naslovom "Naglo smrznuti mamuti i kozmičke katastrofe", naišao sam na neočekivanu anomaliju.

Vrijeme smrti mamuta je također poznato kao Mlađi Drijas, period globalnog zahlađenja koje je trajalo od prije 12.900 do 11.700 godina (10.900 p.n.e. do 9700 p.n.e.), tijekom kojeg su površinske temperature spustile za oko 7°C.

Teoretski, tako snažno hlađenje trebalo bi povećati volumen polarnog leda i, kao rezultat, smanjiti razinu mora. Međutim, tijekom Mlađeg Drijasa, razina mora porasla je 17 metara tijekom više od tisućljeća, što ilustrira grafikon dolje.

Sea level VS global temperature (20000BP-Now)
Razina mora nasuprot globalnoj temperaturi (20 000 god. prije sadašnjosti - sada)
Ako se razina mora povećavala dok su se stvarale ledene kape, moguće je da je izvor vode bio vanjski. Ali odakle je ta voda mogla doći?

Slučajno ili ne, većina Marsove sjeverne hemisfere nekada je bila prekrivena vodom, a ovaj je okean misteriozno nestao. Pa gdje je otišla Marsova voda?

Razina mora na Zemlji

Mlađi Drijas je pokrenut velikim udarima meteorita (oko 12.900 BP) na ledenu plohu Laurentide, kako je opisano u članku Smrznuti mamut. Ti su utjecaji vrlo vjerojatno rastopili velike količine leda i doveli do porasta razine mora. Međutim, 1.200 godina hladnih temperatura koje su uslijedile trebalo je smrznuti barem malo vode i smanjiti razinu mora, a ipak je razina mora dramatično porasla tijekom tih 1.200 godina.


Komentar: Značenje BP iz Wikipedie: Prije sadašnjih godina (BP) vremenska je skala koja se uglavnom koristi u arheologiji, geologiji i drugim znanstvenim disciplinama da bi se odredilo kada su se događaji dogodili u prošlosti. Budući da se "sadašnje" vreme mijenja, uobičajena praksa je da se 1. siječnja 1950. koristi kao datum početka (epohe) dobne ljestvice, što odražava podrijetlo praktičnog datiranja radiokarbona u 1950-ima. Kratica "BP" tumačena je retrospektivno kao "Prije fizike"; koja se odnosi na vrijeme prije ispitivanja nuklearnog oružja koje je umjetno promijenilo udio ugljikovih izotopa u atmosferi, zbog čega će datiranje nakon tog vremena vjerojatno biti nepouzdano.


U svakom slučaju, utjecaji meteorita na ledenu plohu Laurentida može da objasniti samo mali dio porasta od 17 metara opaženog za vrijeme Mlađeg Drijasa.
Rekonstrukcija povijesti otapanja ledenjaka, pronalazi znatna ispuštanja otopljene vode na sjeveru prije 13 100-12 500 godina na početku Mlađeg Drijasa. Izljevanje je ušlo u Arktički ocean preko rijeke Mackenzie, Framskog tjesnaca i na kraju je stiglo do istočnog sjevernog Atlantika.

Geomorfološki podaci s druge strane sugeriraju da su još uvijek bile blokirane rute prema sjeveru i istoku ka morskom putu St. Lawrence do kraja Mlađeg Drijasa. Krivulje razine mora s Tahitija, Nove Gvineje i Barbadosa pokazuju mali korak (ispod 6 metara) prije otprilike 13 000 godina blizu početka Mlađeg Drijasa, koji je možda poticao iz ovog potopa.

~ Vivien Gornitz, Rising Seas: Past, Present, Future, str.127
Prema Levermanu i sur., pad temperature od 7°C trebao bi dovesti do pada razine mora od oko 28 metara (~ 4 m/°C). Kao što je prikazano na gornjem dijagramu, razina mora porasla je za oko 17 metara za vrijeme Mlađeg Drijasa, dok je topljenje ledene plohe Laurentide trebalo povećati razinu mora za 6 metara.

To znači da je na površinu Zemlje dodano oko 39 metara dodatne vode (17 + 28 - 6). Imajte na umu da su te tri figure samo aproksimacije, procjene temeljene na velikom broju hipoteza. Ipak, pokazuju nam količine.

Voda na Marsu?

Cassini
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712)
Poznati astronom Cassini 1666. je putem jednostavnih teleskopskih opažanja promatrao ledene polarne kape i oblake na Marsu i zaključio da na Marsu očito ima vode.

Cassinijevo je mišljenje prevladavalo nekoliko stoljeća, ali moderna je znanost odbacila Cassinijevu tvrdnju i nova doktrina postala je da na Marsu nema vode. Tek nedavno, s ogromnim protokom podataka koji stižu od sondi i rovera s Marsa, dokazi su postali preobilni da je Mars u neko doba prošlosti zaista imao vode.

Prema radu objavljenom u časopisu Science 2015. godine Mars je držao dovoljno vode da bi cijelu površinu prekrivao tekućim slojem dubokim oko 140 metara. Oko 85% ove vode je, međutim, "nestalo" (preostalih 15% pohranjeno je pod ledom na polovima).

Očigledno, Marsove vode nisu bile ravnomjerno raspoređene po površini planeta. Prema nedavnom topografskom istraživanju, većina Marsove vode bila je pohranjena na sjeveru planeta, u jednom jedinom okeanu, s količinom sličnom Zemljinom Arktičkom okeanu.

Ako bi se ta voda nekako prenijela na Zemlju, to bi rezultiralo približnim porastom razine mora od 34 metra. Ovaj je broj prema veličini usporediv s gore spomenutom procjenom od 39 metara.

Mars with its ocean
Topografska karta Marsa s njegovim okeanom
Kako je Mars mogao izgubiti vodu?

Kao što je napomenuto, većina vode na Marsu je "nestala". Moderna znanost nudi dva objašnjenja za to: podzemno istjecanje i istjecanje u svemir.

Podzemno istjecanje vrlo je malo vjerovatno, jer Mars nema poznate tektonske ploče, a samim tim ni subdukciju, što je glavni fenomen kroz koji se površinske vode dovode u podzemlje.

Mars complex craters
Raspršenja kratera na Marsu
Istjecanje u svemir je pokazalo da je Mars, prije otprilike 4,2 milijarde godina, izgubio magnetsko polje i, lišen ove zaštite, solarni vjetrovi su u roku od nekoliko stotina milijuna godina oduzeli planetu njenu atmosferu i veći dio vode.

Međutim, to vjerojatno nije istina iz jednog jednostavnog razloga: gornja polovica Marsove sjeverne hemisfere (gdje je nekoć stajao Marsov okean) ima daleko manje i mnogo manje kratere od ostatka planete.

Godine 2011., Robbins i drugi objavili su bazu podataka u kojoj se nalazi blizu 400.000 kratera. Slika s desne strane postavljena je iz ovog rada i prikazuje zemljopisnu rasprostranjenost Marsovih kratera (promjera između 30 i 50 km). Očito je da većina sjeverne hemisfere Marsa pokazuje daleko nižu koncentraciju kratera od ostatka planete.

Ako je Marsov okean nestao prije oko 4 milijarde godina, kako možemo objasniti da je Marsovo okeansko dno gotovo lišeno dokaza o udarima asteroida, dok je ostatak planete prekriven kraterima?

Jedno potencijalno objašnjenje glasilo bi da se većina udara na Marsu dogodila prije više od 4 milijarde godina, kada je okean još bio tu i djelovao je kao amortizer, sprečavajući stvaranje kratera na površini Marsa.

Mars recent crater
Geografska koncentracija nedavnih kratera na Marsu
Međutim, čini se da ovo objašnjenje nije jako. Unatoč gotovo nepostojećoj atmosferi, na Marsu se događaju snažne olujne prašine koje erodiraju kratere. S obzirom da su Robbins i ostali identificirali "dobro očuvane" kratere na Marsu, ti krateri moraju biti relativno noviji.

Zemljopisna rasprostranjenost ove vrste kratera otkriva isti obrazac: manje je novijih kratera gdje je bio Marsov okean u usporedbi s ostatkom planeta.

Navedeno snažno ukazuje na to da je Mars izgubio mnogo više vode u posljednje vrijeme nego što to tvrdi vodeća znanost.

Međuplanetarno električno pražnjenje

Teorija električnog svemira, kako je opisano u našoj knjizi Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza, pokazuje kako su nebeska tijela (planete, zvijezde, mjeseci, komete itd.) električno nabijena. Pored toga, takva su tijela okružena svojevrsnim "izolacijskim mjehurom" (Double Layer).

Kad se dva astronomska tijela, poput dvije planete, dovoljno zbliže, električno pražnjenje se formira od najnegativnije planete do najpozitivnije, kako bi se ponovno uravnotežio električni naboj dvije planete. Električna pražnjenja između nebeskih tijela opažena su nekoliko puta. Evo par primjera:
Svemirski teleskop Hubble otkrio je bljesak fragmenta "G" Shoemaker-Levyja mnogo prije udara na udaljenosti 2,3 milijuna milja od Jupitera. Za električne teoretičare ovaj će se bljesak pojaviti kao fragment koji je prešao Jupiterov plašt plazme ili granicu magnetosfere.

Thunderbolts, Deep Impact and Shoemaker-Levy 9
Shoemaker Levy
Električno pražnjenje između Jupitera i komete Shoemaker-Levy
- Između Io, jednog Jupiterovog mjeseca i Jupitera:
U studenom 1979. godine, istaknuti astrofizičar Thomas Gold predložio je da gigantski oblaci na Io nisu vulkanski, već dokaz električnog pražnjenja. Godinama kasnije, Perattov i Alex Dessler napisali su članak koji je slijedio Goldov prijedlog, pokazujući da pražnjenje ima oblik "efekta plazma pištolja', koji stvara parabolični profil oblaka, filamentaciju materije u oblaku i prekid oblaka na tanki kružni prsten.

W. Thornhill, The Electric Universe, p.112
Io, electric discharge
Io ogromno električno pražnjenje
- Herbig Haro Objekt 34. Ovdje se između proto zvijezda i proto planeta pojavljuju električna pražnjenja u obliku međuzvjezdanih Birkeland struja:

HH34
Električno pražnjenje duž nebeskih objekata HH34
Električni izlazi između nebeskih tijela vrlo su slični lučnom zavarivanju. Kada se negativno nabijena elektroda dovoljno približi pozitivno nabijenom dijelu, pojavljuje se električni luk, ionizirani zrak (plazma) i elektroni putuju u plazmi (duž onoga što se naziva "Birkelandova struja") od elektrode (štapa) do spojenog dijela kako bi se ponovno uspostavila ravnoteža električnih naboja.

Primjetite da tijekom lučnog zavarivanja elektroni nisu jedini materijal koji se prenosi s elektrode na zavareni dio; (negativno nabijeni) rastaljeni metal s vrha elektrode prenešen je prema pozitivno nabijenom zavarenom dijelu.

Još jedna tipična značajka takvih električnih pražnjenja je "električno oštećenje". Ti su fraktalni obrasci poznati kao "Lichtenbergove figure". Lichtenberg je fizičar koji je otkrio ovaj fenomen 1777. Primijetite da je polaritet izbrazdanog materijala imao utjecaj na oblik Lichtenberg figure:
[...] Uočljiva je i razlika u obliku figure, u skladu s polaritetom električnog naboja koji je primijenjen na ploču. Ako su područja naboja bila pozitivna, na ploči se vidi široko prošireni sloj koji se sastoji od guste jezgre iz koje grane zrače u svim smjerovima.

Negativno nabijena područja znatno su manja i imaju oštri kružni ili sličan obrub potpuno lišen od grana. Heinrich Rudolf Hertz koristio je Lichtenbergove figure prašine u svom seminarskom radu koji dokazuju Maxwellove teorije o elektromagnetskim valovima.
Relativni polaritet Marsa i Zemlje

Kao što je opisano u 8. poglavlju Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza, u našem Sunčevom sustavu Sunce je najpozitivnije tijelo. Dakle, što je planeta udaljenija od Sunca, to je njen električni potencijal negativniji. Budući da je Mars udaljeniji od Sunca nego Zemlja, Marsov je električni potencijal niži od Zemljinog.


Sun, Earth, heliopshere: relative electric charges
Sunce, Zemlja, heliopsfera: relativni električni naboji
Kao posljedica toga, ako se između Marsa i Zemlje dogodilo električno pražnjenje, ono je pošlo od najnegativnije nabijenog tijela (Mars) i širilo se prema najpozitivnijem nabijenom tijelu (Zemlji).

Mars je bio katoda (negativno nabijen) i bio je lišen materijala (plinova, stijena, vode), a električni ožiljci trebali bi pokazati kratere, udarajući u visoku točku, tvoreći kratere i strmostrane rovove.
Ako je površina katoda (negativno nabijena), luk će se kretati po cijeloj površini. Nakon udara, obično u visokoj točki, i erozije kratera, luk može skočiti na novu visoku točku - rub novog kratera najvjerojatnija je meta.

Obilje malih kratera usredotočenih na obruče većih svjedoči o ovom predvidljivom ponašanju. Dok luk putuje, on može erodirati niz kratera u liniji, izgledajući kao lanac kratera.

Ako se krateri u tim lancima preklapaju, učinak je strmostrani jarak s izrezbarenim rubovima. Luk može erodirati rov na daljinu, a zatim skočiti s neke udaljenosti prije nego što se obruši na drugi rov. Ovi rovovi "isprekidane linije" obično će imati kružne krajeve i konstantne širine. Svi se ti obrasci pojavljuju u velikom obilju na površini Marsa.

W.Thornhill, The Electric Universe: Part II Discharges and Scars
Znakovi električnog pražnjenja na Marsu

Valles Marineris
Topografska karta Valles Marineris
Ako se ogromno električno pražnjenje dogodilo između Marsa i Zemlje, da li se na Marsu može naći bilo kakav trag glavne (negativne) Lichtenberg figure, kako je gore opisano?

Jedna od glavnih geoloških značajki Marsa je Valles Marineris. Dug više od 4.000 km, širok 200 km (120 mi) i dubok do 7 km (4.5 mi), drugi je najveći kanjon u čitavom Sunčevom sustavu i prostire se na gotovo četvrtinu obima planete.

Vodeća znanost teoretizira da je Valles Marineris nastao kao rezultat vodene erozije prije nekoliko milijardi godina. No čini se da ovo objašnjenje ne odgovara nekim karakteristikama Vallesa Marinerisa:

Valles Marineris
Valles Marineris
 • U Vallesu Marinerisu "odljev" je uzak kao i "priljev", a sredina staze čini njegov najširi dio. Općenito, širina je prilično konstantna, za razliku od rijeka koje imaju tendenciju da se šire svojim tokom.
 • "Kurs" Vallesa Marinerisa ne slijedi pad. Ponekad "kreće" uzbrdo, iako nema znakova oštećenja - na primjer, pukotine - koje bi se mogle očekivati ​​ako bi topografske promjene nastale zbog kasnijeg vertikalnog pomicanja terena.
 • Valles Marineris ne otkriva znakove pritoka "rijeka". Dvije glavne "rijeke" koje se mogu zamisliti teku paralelno jedna s drugom. Sekundarna "rijeka" pridružuje se glavnoj pod skoro pravim uglom, za razliku od konvergentne staze koju obično izlažu pritoke koje se pridružuju glavnoj rijeci.
 • Dno Valles Marineris otkriva poprečne oznake, za razliku od riječnih korita koje imaju uzdužne oznake oblikovane riječnim tokom.
 • "Pritoke" imaju presjek u obliku slova V, dok vodena erozija obično tvori korita rijeke u obliku slova U.
 • Obale Valles Marinerisa vrlo su duboke (7 km) i vrlo strme. Na obalama nema znakova vodene erozije i njezinog tipičnog horizontalnog obilježavanja. Suprotno tome, oznake otkrivaju vertikalni ponovljeni uzorak.
Bank of Valles Marineris
Obala Valles Marinerisa
Iako se čini da osobine Valles Marineris proturječe teoriji vodene erozije, one su u velikoj mjeri u skladu s karakteristikama (negativnih) električnih ožiljaka:
Kad se planeti približe, nastaju ogromne međuplanetarne munje. To je savršeno u stanju da ukloni stijene i plinove iz planete protivno slabašnoj sili gravitacije. To ostavlja karakteristične ožiljke. [...]

Paralelizam kanjona je zbog dugotrajnog magnetskog privlačenja strujnih filamenata i njihovog jakog elektrostatičkog odbijanja kratkog dometa.

Posebno su značajni mali paralelni valjci sastavljeni u osnovi od lanaca kratera. Putujuća podzemna eksplozija prati tok munje i čisto formira pritoke kanjona u obliku slova V.

Ne postoje krhotine od urušavanja povezane s smanjenim protokom vode. Slično tome, presjek "V" uobičajen je za kratere formirane podzemnim nuklearnim eksplozijama. Kružni krajevi pritoka, na kojima je započela eksplozija, upravo su takvog oblika.

Usporedbe radi, erozija na početku izvora toka ispiranjem podzemne vode daje presjek u obliku slova U i ne mora nužno završiti u kružnom udubljenju.

Imajte na umu da su neki pritoci kanjona na južnom obruču Valles Marinerisa presjecali jedan drugoga pod pravim uglom. Do ovoga može doći zbog opetovanih ispusta iz istog područja jureći glavni udar dok je putovao duž Ius Chasme. Nijedan oblik vodene erozije ne može stvoriti takve kanale križanja.

Utorni izgled glavnih zidova kanjona vjerojatno je posljedica iste eksplozivne akcije.

W. Thornhill, Mars and the Grand Canyon
Zanimljivo je da je Valles Marineris blizu okeana koji je nekad pokrivao veći dio Marsovog okeana. Da je Valles Marineris bio mjesto električnog pražnjenja između Marsa i Zemlje, sigurno bi bio pogođen susjedni Marsov okean i moguće prenesen.

Dokaz prenosa materijala s Marsa na Zemlju

Kao što je spomenuto u prethodnom navodu, masovno električno pražnjenje s Marsa na Zemlju moglo je ukloniti značajne količine stijena iz Valles Marinerisa. Pa, prije nego što potražimo znakove velikog (pozitivnog) električnog pražnjenja na Zemlji, da vidimo ima li dokaza o Marsovim stijenama na Zemlji.

Od 2019. na Zemlji je pronađeno 237 marsovskih meteorita, prema podacima Meteoritskog društva. Dakle, došlo je do prijenosa materijala s Marsa.

Moglo bi se pretpostaviti da je ova pojava vrlo drevna i da se dogodila prije nekoliko milijardi godina kada su se planeti formirali i kada su asteroidi bjesnili, a orbite bile nestabilne. Ali podaci govore da to nije baš tako.

Iako je vrijeme prizemljenja za većinu Marsovih meteorita nepoznato, neki su datirani - osobito Marsov meteorit uobičajeno skraćeno ALH84001, koji je pronađen 1984. godine. Njegovo procjenjeno vrijeme dolaska na zemlju je prije 13 000 godina (11 000 p.n.e.).

Prema Hamiltonu i sur, podrijetlo ALH84001 je Valles Marineris zbog svoje geološke prirode (ortopiroksenit), što je jedino mjesto na kome je pronađen ortopiroksenit (spektralnom analizom). U stvari, ALH84001 je jedini Marsov ortopiroksenitni meteorit. Na Zemlji nije pronađen nijedan drugi meteorit ove vrste.
ALH84001
Marsov meteorit ALH84001
Zanimljivo je da je zbog svog sadržaja karbonata, ALH84001 jedini meteorit podrijetlom iz vremenskog perioda tijekom kojeg se sumnja da je Mars držao tekuću vodu. ALH84001 kratica je koja označava Allan Hills 84001. Allan Hills nalazi se uz južnu obalu Antarktika.

Sada, rekapitulirajmo nekoliko ključnih karakteristika ALH84001:
 • Potječe iz Vallesa Marinerisa
 • U vrijeme njegovog dolaska na Zemlju, Mars je bio mokra planeta
 • Sletio je na Zemlju prije 13.000 godina
 • Pronađen je na Antarktici
Bilo bi zanimljivo znati potiču li neki Marsovi meteoriti sa njegovog okeanskog dna. Nažalost, geološki sastav okeanskog korita Marsa nepoznat je jer je prekriven debelim slojem sedimenta. Međutim, mineraloški sastav obale Marsovog suhog okeana poznat je i izravno je povezan s nekim Marsovim meteoritima koji su pronađeni na Zemlji.

Doista, postoji rijetka vrsta Marsovog meteorita nazvana "nakhlit". Do sada je na Zemlji pronađen samo 21 primjerak. Nakhliti su bogati augitom (mineral koji se temelji na silicijumu), a nastali su od bazaltske magme prije otprilike 1,3 milijarde godina.

Mars
Teoretizirano zemljopisno podrijetlo nahlita
S obzirom na sastav i starost nahlita, vjeruje se da potječu iz jednog od ova tri Marsova vulkanska područja: Tharsis, Elysium ili Syrtis Major Planum.

Zanimljivo je da je, kao što je prikazano na gornjoj karti, svaki od ta tri vulkanska konstrukta smješten blizu obale nekadašnjeg Marsovog okeana.

Od 21 nakhlitnog meteorita koji su stigli do Zemlje, njih 7 pronađeno je na Antarktiku - to je 33%. To je visok postotak znajući da je na Antarktici pronađeno samo oko 12% svih meteorita koji su stigli do Zemlje. Što se tiče mase, na Antarktiku je pronađeno 16,9 kg nakhlitnih meteorita - to je 54% ukupne mase nakhlitnih meteorita.

Napokon, vjeruje se da su nakhlitni meteoriti pali na Zemlju prije 10 000 godina. Ova brojka je prilično blizu datumu dolaska ALH84001 (prije 13.000 godina).

Ima li kakvog znaka električnog pražnjenja na Zemlji?

Ako je ogromno električno pražnjenje pokrenuto iz Vallesa Marinerisa pogodilo Zemlju, gdje se dogodio pogodak?

Na Zemlji postoji nekoliko kanjona, uključujući Grand Canyon, koji sadrže značajke električnog ožiljka. Međutim, gore navedeni podaci o Marsovim meteorima otkrivaju snažnu sklonost Marsovih meteorita prema Antarktiku.

Satellite radiospectrometer of Princess Elizabeth land
Satelitski spektroradiometar zemlje princeze Elizabete
Pokazuje li stjenovito tlo Antarktike bilo kakvih znakova pozitivnih električnih ožiljaka, tj. ogromnih geoloških obilježja nalik na kanjon? Zaista pokazuje. Kao što je prikazano na satelitskoj slici gore, smatra se da je Antarktika domaćin najvećem kanjonu na Zemlji, prema geološkom istraživanju iz 2016. godine:
[...] najveća nepregledna regija na ledenom kontinentu je regija koja se zove Zemlja princeze Elizabet. Sada je tim geologa istražio to područje kako bi otkrio ogromno podglacijalno jezero i niz kanjona, jedan od njih - dvostruko duži od Grand Canyona - mogao bi se svrstati kao najveći na Zemlji.
U ovom trenutku, Marsov meteoriti i tragovi električnog ožiljka upućuju na Antarktiku radi potencijalne lokacije za transfer Mars-Zemlja. Ali što je s glavnom sastavnicom cijelog postupka; vodom?

Ako je Mars izgubio većinu svoje vode na Zemlji, trebali bi postojati neki dokazi o ovom velikom prenosu, na našem planetu općenito, a posebno na Antarktiku.

Može li dio ledene plohe na Antarktiku biti Marsovog podrijetla? Da bismo odgovorili na to pitanje, prvo promatrajmo ledenu ploču Antarktika, a zatim je usporedimo s arktičkim kolegom.

Antartica
Topografska mapa Antarktika
Ledena ploča na Antarktiku je masivna. Sadrži oko 30 milijuna km3 (7,2 milijuna kubičnih milja) leda. To predstavlja više od 70% slatke vode Zemlje. Za usporedbu, arktička ledena ploča, koja se nalazi iznad Grenlanda, iznosi samo 2,9 milijuna km3 (0,68 milijuna kubičnih milja).

Prema volumenu, sjeverna ledena ploha iznosi manje od 10% ledene plohe Antarktike. Primijetite i da Antarktika ne čini niti jedan čvrsti kontinent. Više je poput arhipelaga koji se sastoji od nekoliko masivnih otoka razdvojenih dubokim morskim područjima, kako je prikazano na gornjoj karti.

Između otoka prekrivenih ledenom pločom Antarktika dno korita može biti čak 2500 metara ispod razine mora. To znači da je na pojedinim mjestima ledena ploča debela više od 4 km (2,7 milja) - 1,5 km (1mi) nadmorske visine i 2,5 km (1,7km) ispod razine mora (vidi presjek Antarktike dolje).

Antarctic cross section
Presjek Antarktika
Za usporedbu, arktički morski led doseže maksimalnu debljinu od 4 metra s grebenima do 20 metara, iako je prosječna dubina Arktičkog okeana 1.038 metara, što je usporedivo s dubinom antarktičkog "okeana".

Tada se postavlja pitanje: zašto je na Antarktiku toliko više leda u usporedbi s Arktikom? Zašto se led Antarktike prostire na 2500 metara ispod razine mora i dopire do korita, dok je arktički led sloj debljine svega 4 metra koji pluta oceanom?

Prema vodećoj znanosti, antarktička i grenlandska ledena ploha nastala je zbog postepenog nakupljanja snijega iz godine u godinu. To upućuje na to da je na Antarktiku bilo puno više snježnih padavina. Ali podaci pokazuju suprotno. Doista, Antarktika je jedno od najsušnijih mjesta na Zemlji, sa samo 18 cm oborina godišnje, dok arktička regija doživljava gotovo dvostruko više sa 32 cm godišnje.

Ako Antarktika primi manje snijega u odnosu na arktičku regiju, jedino objašnjenje za desetostruko veću količinu leda je to što ima manje topljenja. Možda Antarktika doživljava mnogo hladnije temperature u odnosu na arktičku regiju? Opet podaci sugeriraju suprotno.

Kao što je prikazano na donjem grafikonu, arktička regija je eonima bila mnogo hladnija od Antarktika. Posljednjih 11.000 godina, Antarktik je bio malo hladniji od Arktika.

Artic VS Antarctica temperatures
Temperature Arktika i Antarktika
Također primijetite na ovom istom grafikonu blisku povezanost između rekonstrukcije temperature na temelju jezgre leda na Grenlandu (GISP2) i Vostoka (Antarktika) od danas natrag do Mlađeg Drijasa. Ono što vidimo je da se, oko 11.000 godina BP, dogodila iznenadna i izražena dekorelacija. Između 11.000 i danas, dvije temperaturne krivulje su vrlo slične forme i vrlo su bliske vrijednosti. Prije ovog vremena (50 tisuća god. BP do 11 tisuća god. BP) dvije krivulje su potpuno različite.

Govore li nam ove dvije krivulje o uvjetima okoliša dvije različitih planete?

U svakom slučaju, nijedan endogeni uzrok (razlika snježnih padavina, temperaturna razlika) ne može objasniti označenu razliku u dubini i volumenu između leda Antarktika i Arktika. Međutim, masivan i nagli dotok egzogene vode (u obliku leda) na Antarktiku objasnio bi, međutim, tu nedosljednost.

Kako se Mars može toliko približiti Zemlji?

Mars pokazuje drugu najveću ekscentričnost svih planeta u Sunčevom sustavu. Velike ekscentričnosti obično sugeriraju orbite koje su bile poremećene u nedavnoj prošlosti. Zbog ove izražene ekscentričnosti, Mars se može približiti na 56 milijuna km od Zemlje, kao što je prikazano na donjem dijagramu.
Mars and Earth orbits
Orbite Marsa i Zemlje
Za usporedbu, Zemljin magnetotaks proteže se više od 6 milijuna km (plava i ljubičasta elipsa na gornjoj slici).

Dakle, električki gledano, Mars je samo jedan redosljed veličine udaljen od Zemlje. Međutim, normalna udaljenost između Zemlje i Marsa prevelika je za bilo kakvo električno pražnjenje između dvije planete. Ali da li je možda neki kozmički poremećaj nenormalno približio dvije planete?

Očigledan uzročnik tako velikog orbitalnog poremećaja bila bi kometa, ali jedna dovoljno velika da pomakne Mars, koji je deset puta teži od Mjeseca, dalje od njegove početne orbite.

Ovaj scenarij zapravo je glavna teorija koju je razvio Emanuel Velikovsky u svojoj najprodavanijoj knjizi Worlds in Collision, objavljenoj 1950. godine.

Immanuel Velikovsky (1895-1979)
Immanuel Velikovsky (1895-1979)
Koristeći se uglavnom komparativnom mitologijom, Velikovsky je predložio da je Venera u početku bila kometa koja je poremetila orbitu Marsa, a zatim se blisko približila Zemlji.

Znanstveni lideri nemilosrdno su izgrdili Velikovskyovu katastrofalnu teoriju, jer je ona izravno prijetila njihovoj temeljnoj paradigmi, uniformitarizmu, bez kojeg bi se crkva materijalističkog napretka i njezino darvinističko ateističko stvaranje neizbježno urušile. Pogoršavajući već lošu situaciju, Velikovsky je svoje djelo temeljio na vjerskim tekstovima i pokazao da oni mogu sadržavati više znanstvenih podataka nego što se ranije vjerovalo.

Velikovsky je shvatio da bi, ukoliko je njegov scenario istinit, bilo moguće predvidjeti nekoliko astronomskih tijela koja su uključena u to. Uostalom, vrijednost teorije temelji se na njezinim sposobnostima predviđanja. Predviđanja Velikovskyog bila su u potpunoj suprotnosti s prevladavajućim pogledima u to vrijeme.

Nakon desetljeća, svemirski su programi pružali dodatne podatke koji su omogućili testiranje tvrdnji Velikovskog. Neočekivano se većina njih pokazala istinitom. Neka od najočitijih predviđanja bili su radio signal Jupitera, Sunčev čist električni naboj i Zemljina magnetosfera koja se proteže dalje od Mjeseca.

Međutim, analiziranje svih istinitih predviđanja Velikosvkyog prevazilazi opseg ovog članka.

Budući da smo već prikupili informacije o potencijalnom susretu Marsa i Zemlje, sada ćemo se usredotočiti na posljednji komad zagonetke: je li Venera komet? I, posebno, predviđanja Velikovskyog u vezi s kometarnom prirodom Venere.

Priroda Venere bila je središnja točka kontroverze oko Sudara svjetova. Da Venera nije bila kometa, cijeli bi niz događaja bio nemoguć. Suprotno tome, ako bi Venera doista bila kometa, scenarij Velikovskyovog bliskog susreta Zemlje i Marsa postaje mnogo uvjerljiviji.

Je li Venera bila kometa?

Prema vodećoj znanosti, Venera je sestrinski planet Zemlje i Marsa. Formirale su se na isti način (prirastkom - zbližavanje i kohezija materije pod utjecajem gravitacije kako bi se formirala veća tijela), od istog materijala, u istoj regiji, u istom vremenskom rasponu. Suprotno ovom modelu, predviđanja Velikovskog o Veneri i njezinoj kometarnoj prirodi bila su sljedeća:
 • Venera je vrući planet jer je, donedavno, bila kometa
Venus
© NASAPlaneta Venera
U pedesetim godinama prošlog stoljeća, znanstveni konsenzus bio je da je Venera stari planet sličan Zemlji i Marsu, a s obzirom na to da je njegova orbita slična Zemlji i Marsu, njegova bi temperatura trebala biti slična. U to vrijeme se "znalo" da je temperatura Venere -25°C (-13°F), a neki su znanstvenici čak vjerovali da bi Venera mogla biti pogodna za život.

No, kad je svemirska sonda Mariner 2 poslala svoje podatke 1963. godine, znanstvena zajednica je bila ushićena. Srednja temperatura površine Venere bila je ogromnih 462°C (864°F). "Pogodna za život" planeta imala je temperaturu rastopljenog olova!

Vruća priroda Venere potvrđena je 1991. godine, kada su Kiefer i sur. izmjerili gravitacijske varijacije nad Venerom, iz kojih se zaključilo da je Venerina kora vrlo tanka (10-20 km) u usporedbi sa "sestrinskim" planetama poput Zemlje ili Marsa (50-100 km).

Ova tanka litosfera ukazuje da Venera ima vruću, aktivnu unutrašnjost koja sprečava da se kora ohladi i stvrdne iznad značajne debljine.

Zaključno, kako predviđa Velikovsky, Venera je doista vruća planeta, kako na površini tako i iznutra. To snažno sugerira da je ne tako davno Venera još uvijek bila blistava vruća kometa i da se još nije u potpunosti ohladila od svog prethodnog kometarnog stanja.
 • Venera je mlada planeta jer je donedavno bila kometa
U pedesetim godinama prošlog vijeka prevladavala je teorija da je Venera stari planet koji se formirao kroz akreracije prije milijarde godina. Kao posljedica toga, zbog izloženosti asteroidima milijarde godina, vjerovalo se da je natovarena kraterima.

Ali to su bile samo pretpostavke, jer se u to vrijeme površina Venere nije mogla izravno promatrati zbog njene vrlo guste atmosfere. U 1970-ima, prve Venerine sonde omogućile su izravno promatranje površine Venere i otkrile da Venera ima iznenađujuće mali broj kratera.

Ova ponovljena opažanja snažno sugeriraju da je Venera, kako je i predvidio Velikovsky, mlada planeta. Donedavno je još uvijek bila komet, pa nije prošlo dovoljno vremena u njenom "planetarnom životu" da bi bila pogođena više puta.
The surface of Venus
© NASA/JPLPovršina Venere
 • Venera bi trebala imati nepravilnu rotaciju
Prema Velikovskyom, Venera bi zbog svoje nedavne prirode i kaotične interakcije s Marsom i Zemljom trebala pokazati nepravilnu rotaciju u usporedbi s drugim planetima u Sunčevom sustavu.

Ovo se predviđanje, kao i ostala, smatralo krivovjerjem. No, 1962. godine, Američki mornarički istraživački laboratorij u Washingtonu objavio je da Venera ima usporenu retrogadnu rotaciju. To je jedini planet u Sunčevom sustavu koji ima retrogradnu rotaciju.
Resonance pattern of Venus relative to Earth
© ImgurRezonancijski uzorak Venere u odnosu na Zemlju
Potvrđujući osebujna nebeska kretanja Venere, Goldreich i ostali su u radu objavljenom 1966. dokazali da je Venerina rotacija bila u rezonanci sa Zemljinom orbitrom - svaki put kad Venera prođe između Sunca i Zemlje, ona pokazuje istu stranu prema Zemlji.

Takva rezonanca snažno sugerira relativno nedavni bliski prilaz Zemlje i Venere, koji je "zaključao" rotaciju manje planete orbitrom veće. Osim toga, jedan od glavnih argumenata koji je želio pobiti teoriju Velikovskyog bio je da Keplerijske orbite ne mogu međusobno da se ukrštaju - tako da ne mogu doći do sudara ili blizu sudara.

U radu pod naslovom "Velikovsky i redoslijed planetarne orbite", LE Rose i sur. pokazao je da Keplerijske orbite ne samo da mogu međusobno da se ukrštaju, već je Venera u nedavnoj prošlosti mogla imati vrlo eliptičnu (kometarnu) orbitu, da je Sunčev sustav mogao da pokazuje stabilne planetarne orbite prije dolaska Venere i da je Venera mogla steći kružnu orbitu ubrzo nakon integracije u Sunčev sustav.
 • Električna aktivnost Venere
Zbog kometarne prirode Venere i njenih prijašnjih interakcija s Marsom, Velikovsky je predvidio da bi Venera trebala pokazati neku električnu aktivnost. U pedesetim godinama prošlog stoljeća, to predviđanje bilo je protivno znanstvenom konsenzusu koji je Veneru smatrao električno inertnom planetom. To je gledište prevladavalo desetljećima. No 2006. godine električna aktivnost Venere dokazana je kada je satelit 'Venus Express' promatrao munje u Venerinoj atmosferi.

Ovo je bio tek početak otkrića o električnoj prirodi Venere. U radu objavljenom u časopisu Nature 2007. godine, Pätzold i sur. pokazali su da je Venera također okružena opsežnom ionosferom (pozitivno nabijeni sloj atmosfere planeta).

Nekoliko godina kasnije, 2013., Europska svemirska agencija objavila je da Venera nema normalnu sfernu ionosferu već ionosferu u obliku suze, tj. repa kometa, kao što ilustrira slika dolje.

Venus tear-shaped ionosphere
© ESAIonosfera Venere u obliku suze
Venerin kometarni rep je vrlo dugačak: 45 milijuna km. Toliko dug da njegov ionski rep doseže Zemlju kada se Sunce, Venera i Zemlja poravnaju.

Venus ion tail
Ionski rep Venere
Primijetite da Venera, izvorno kometa koja se napokon nastanila uz stabilnu orbitu u Sunčevom sustavu, nije izoliran slučaj. U poglavlju 21. u Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza detaljno smo opisali kako je nekoliko planeta u našem Sunčevom sustavu steklo brojne mjesece koji su prethodno bili kometarna tijela.

Number of moon of Jupiter, Uranus and Saturn (1975 VS. 2013)
Broj mjeseci Jupitera, Urana i Saturna (1975. nasuprot 2013.)
Od 2013. godine Jupiter je stekao 12 novih mjeseca. Od 2019. Jupiter ima ukupno 79 mjeseca. Saturn sada ima 82 mjeseca.

Kada se dogodio prijenos vode?

Ovaj smo članak započeli s "anomalijom": tijekom Mlađeg Drijasa, razdoblja dramatičnog hlađenja, razina mora znatno se povećala, umjesto da pada (zbog sve veće količine leda). Budući da je hipoteza da masivni deponiji Marsovog leda mogu objasniti ovu anomaliju, bliski susret s Marsom trebao se dogoditi ubrzo nakon početka Mlađeg Drijasa, koji je datiran 12.900 BP.

Ali postoje li drugi dokazi koji potvrđuju ovaj slijed događaja i pojašnjavaju vrijeme koje je proteklo između početka Mlađeg Drijasa (kometarna bombardiranja) i susreta s Marsom (ledena i vodena deponija)? Kao što ćemo vidjeti u nastavku, nekoliko izvora informacija - među njima drevne mape, rekonstrukcija prošlih nivoa mora i temperature u prošlosti te analiza morene - mogu nam dati prilično jasnu predodžbu o tome kada se vjerojatno dogodio prijenos vode s Marsa na Zemlju.

Drevne karte

Nekoliko karata koje potiču iz Renesanse pokazuju Antarktiku bez leda. Ovdje ćemo se usredotočiti na Piri Reisa kartu (datiranu 1513.), Oronteus Finaeus kartu (1532.) i Buache kartu (1737.).

Autentičnost ovih karata temeljito je provjerena. Knjiga Karte drevnih morskih kraljeva Charlesa Hapgooda pokazuje da su karte ne samo originalne, već i da su ljudi koji su ih nacrtali izvrsno poznavali zemljopisne širine, dužine i sfernu trigonometriju, granu geometrije koja je dosegla svoj potpuni oblik krajem 19. stoljeća. Također je jasno da su izvorni dizajneri ovih karata istraživali i pregledali cijeli svijet i znali točnu veličinu i opseg našeg planeta.
The Buache map (1737)
Karta Buache (1737.)
Dok ove mape potječu iz 16. stoljeća, Antarktik je tek (ponovno) otkriven tri stoljeća kasnije, 1820. Ovo sugerira da su ove tri karte srednjovjekovne kopije drevnih originalnih karata nacrtanih u vrijeme kada je Antarktik doista bio kontinent bez leda. Također primijetite da karta Buache (gore) prikazuje Antarktik bez leda koji se sastoji od dva glavna otoka.

Radarsko mapiranje korita Antarktike 20. stoljeća potvrdilo je da Antarktik nije čvrst pojedinačni otok, već arhipelag koji se sastoji od dva glavna otoka.

Pomnim pregledom karte Orontius Finauesa (dolje) otkriva se niz riječnih ulaza i otoka duž obale Antarktika. Ove značajke su sada pod vodom. To upućuje na zaključak da je u vrijeme izrade izvorne karte Oronteus Finauesa razina mora bila primjetno niža nego danas.

The Oronteus Finaeus map and its ice-free Antarctica
Karta Oronteusa Finaeusa sa Antarktikom bez leda
U nekim slučajevima značajke su sada više od 120 metara pod vodom. Kao što je prikazano na slici ispod, jedini put u zadnjih 125 000 godina, kada je vodostaj bio toliko nizak, bio je prije oko 15 000 godina.

Sea level over the past 140 kY
Razina mora u posljednjih 140 tisuća godina
Jesu li originali ovih karata crtani prije 15 000 godina, kada je vodostaj bio dovoljno nizak da bi bila izložena obilježja sada potopljenog kopna? Ako su ove drevne karte koji predstavljaju Antarktik bez leda nacrtane prije oko 15 000 godina, onda je bliski susret s Marsom i pratećom deponijom leda morao da se dogodi kasnije.

Analiza sedimenta s Antarktika potvrđuje da su izvorne mape morale datirati prije najmanje 6 000 godina otkad su analize jezgra sedimenata iz Rossovog mora otkrile fine sitne riječne sedimente, tj. nesmrznute/aktivne rijeke koje su se u to vrijeme spajale s Rossovim morem.

Dakle, imamo datumsko razdoblje za susret s Marsom negdje između 6 000 i 15 000 godina. Možemo li suziti taj raspon?

Razina mora i temperature mora

Pad razine mora (oko 30 metara) koji je trebao biti izazvan hlađenjem Mlađeg Drijasa (prije 12.900 do 11.700 godina) nije se dogodio, i možemo pretpostaviti da je to nadoknađeno unosom Marsove vode. Da bismo preciznije znali kada se ovaj unos mogao dogoditi, trebamo malo bliže pogledati analizu razine mora na koraljima. Grafikon razine mora na početku ovog članka prikazuje vrlo glatku krivulju jer je prosječna razina mora zasnovana na temelju analize koralnih grebena.

Ako pojedinačno ispitujemo ove podatke koralnog grebena, čini se da pokazuju određene varijabilnosti. Kao što pokazuje grafikon dolje, svaki greben ima svoju povijest:

YD coral temperature
Razina mora iz podataka koralnih grebena
Na gornjem grafikonu, Barbadosovi koralni zapisi (plava linija koji prati dijamantske simbole) pokazuju nagli porast (plava strelica), nakon čega slijedi nagli pad (zelena strelica), a zatim slijedi drugi strmi porast (žuta strelica). Između dva strma porasta samo je oko 500 godina.

Rekonstruirana povijest temperature (zasnovana na analizi izotopa kisika 18) za vrijeme Mlađeg Drijasa otkriva vrlo sličnu sliku:

Younger Dryas temperatures
Temperature tijekom Mlađeg Dryasa
Grafikon iznad pokazuje da je početak Mlađeg Drijasa prvo obilježen drastičnim hlađenjem (plava strelica), nakon čega je došlo, oko četiri stoljeća kasnije, drugo naglo hlađenje (zelena strelica). Da li dva uzastopna skoka pada temperature i porasta razine mora sugeriraju dva uzastopna velika događaja hlađenja? Poput kometarnog bombardiranja opisanog u našem prethodnom članku (otprilike 12.900 pr.n.e.), i nekoliko stoljeća kasnije, interakcije Mars-Zemlja (c.12.500 BP) opisan u ovom članku?

Analiza morene

Brza sukcesija dva glavna rashladna događaja na početku Mlađeg Drijasa čini se da se potvrđuje analizom morane, kako ju je opisao Anthony Watts u sljedećem odlomku (morene su geološke formacije koje označavaju granicu opsega leda):
Mlađi Drijas nije bio samo jedan klimatski događaj. Kasno pleistocensko klimatsko zagrijavanje i hlađenje nastalo je ne samo prije i poslije Mlađeg Drijasa, već i unutar njega. Sve tri glavne pleistocenske ledene ploče, skandinavska, laurentidska i kordillerska, doživjele su epizodu dvostrukog stvaranja morene, kao i veliki broj alpskih ledenjaka. Višestruke morene Mlađeg Drijasa skandinavske ledene ploče dugo su dokumentirane i postoji velika literatura. Skandinavska ledena ploča ponovno je napredovala tijekom Mlađeg Drijasa i izgradila dvije opsežne morene kroz cijelu južnu Finsku, središnju švedsku morenu i Ra morene na jugozapadu Norveške (sl. 4). Datumi od 14C pokazuju da su razdvojeni oko 500 godina.

Anthony Watts, The intriguing problem of the Younger Dryas
Double moraine
Dvostruke morenske skandinavske ledene ploče Mlađeg Drijasa
Osim slučaja skandinavske ledene ploče, Loch Lomond u Škotskoj pruža vrlo slične dokaze:
Među prvim višestrukim morenama Mlađeg Drijasa koje su prepoznate bile su morene iz Loch Lomonda iz Škotskog gorja. [...] Morene iz Loch Lomonda sastoje se od više morena. Radiokarbonska datiranja ograničavaju starost mora iz Loch Lomonda između 12.900 i 11.500 kalendarskih godina.
Drevne karte, rekonstrukcija temperature i razine mora i analiza morene pružaju konzistentnu sliku. Čini se da su početak Mlađeg Drijasa obilježila dva različita katastrofalna događaja hlađenja koja su se dogodila u bliskom slijedu:
 1. oko.12.900 BP - Glavno komentarno bombardiranje opisano je u 'Flash-Frozen Mammoths ' i općenito prihvaćeno od strane moderne znanosti
 2. oko 12.500 BP - Nekoliko stoljeća kasnije, bliski susret Zemlje i Marsa i pripadajućih deponija vode/leda (što moderna znanost nije općenito prihvatila)
Zaključak

Gore prikupljeni podaci omogućuju nam da pretpostavimo scenarij drugog događaja (oko 12.500 BP) koji uključuje sljedeće korake:
 1. Venera, kometarno tijelo, ulazi u Sunčev sustav i slijedi tipičnu ekscentričnu kometarnu orbitu oko Sunca i Jupitera
 2. Komet Venera prolazi pored Marsa i remeti njegovu orbitu
 3. Marsova poremećena orbita dovodi ga vrlo blizu Zemlji
 4. Neposredna blizina Marsa i Zemlje pokreće ogromno električno pražnjenje, prenoseći Marsov materijal, uključujući veći dio njegova okeana, na Zemlju
Vrlo malo vremena koje je proteklo između dva događaja (otprilike četiri stoljeća, što je treptaj oka u nebeskom vremenskom rasponu), tera nas da se zapitamo nisu li oni nekako povezani. Možda je kometarna Venera bila dio kometarnog roja čiji je bila glavni objekt. Nakon ulaska u Sunčev sustav, Venerin kometarni roj slijedio je tipičnu orbitu Jupitera i Sunca u razdoblju od oko 52 godine (ovo je trajanje orbite za kometarnu Veneru, kako sugerira Velikovsky).

Ta ekscentrična orbita prošla je blizu Zemljine orbite i tijekom prvog prolaska neka tijela uključena u roj bila su privučena Zemljinom gravitacijom i izazvala znatno kometarno bombardiranje s najmanje pet glavnih meteora promjera preko 10 km na Zemlju. Ovo bi mogao biti katastrofalni događaj (oko 12.900 BP) koji je pokrenuo Mlađi Drijas.

Zbog svog većeg zamaha, Venera je tada nastavila svoju orbitu oko Sunca i Jupitera. Nakon 7-10 okretaja (350-500 godina), Venera se približila Marsu, izbacila ga iz njegove orbite i gurnula ga opasno blizu Zemlje, što je dovelo do gore opisanog električnog pražnjenja.

Ovaj scenarij je blizak onome koji je predložio Velikovsky prije 70 godina. Jedine značajne razlike su prenošenje vode i, naravno, datiranje. U stvari, datiranje je bio glavni argument koji je izveden protiv Velikovskyog (koji je sugerirao vremenski okvir od oko 3.500-2.800 BP). To je i danas glavna okosnica prepirki, što ilustrira ovaj odlomak stranice Wikipedije o knjizi Velikovskog:
Do sada je jedini dio geoloških dokaza koji su pokazali da imaju katastrofalno podrijetlo "uzdignuta plaža" koja sadrži konglomerate koji nose koralje pronađeni na nadmorskoj visini od 1200 metara unutar Havajskih otoka.

Sedimenti, koji su pogrešno identificirani kao "uzdignuta plaža", sada se pripisuju megatsunamiju koji je stvorio masivna klizišta stvorena periodičnim urušavanjem strana otoka. Pored toga, ovi konglomerati, kao i mnogi predmeti koji se navode kao dokazi za njegove ideje o Pomicanju Zemljine kore, previše su stari da bi se mogli koristiti kao valjani dokazi koji podržavaju hipotezu iznesenu u Sudaru svjetova.
Excerpt from the table listing the features of traditional accounts
© EddingerIzvod iz tabele prikazuje karakteristike tradicionalnih procjena
Novija datiranja koja je predložio Velikovsky ne potkrepljuju mnogo dokaza u obliku velikih katastrofa koje su pogodile čitav planet (iako postoji dobar slučaj za lokaliziranu katastrofu na Bliskom Istoku koja je označila kraj brončanog doba).

S druge strane, početak Mlađeg Drijasa (oko 12.900-12.500 BP) nudi obilje dokaza o iznenadnim i velikim promjenama na cijelom planetu.

Velikovsky je smatrao da se drugi događaj, bliski susret Marsa i Zemlje i pripadajućeg deponija vode/leda, u mitologiji navodi kao Veliki potop. Svoje datiranje temeljio je uglavnom na kronologiji koju je ponudio Stari zavjet (oko 2.800 BP). Ali hebrejska mitologija zabilježena u Starom zavjetu samo je jedna od brojnih mitologija u kojima se spominje Veliki potop. U 500 kultura koje su se protezale na svim kontinentima, istraživač Douglas Eddinger otkrio je da je oko 90% njih uključivalo prikaz "velikog potopa". Rasprostranjenost ovog mita u većini kultura diljem planete sugerira da je Potop bio zaista svjetska katastrofa.

Stari zavjet nije najstariji prikaz Velikog potopa. Prednjači mu drevni mezopotamski ep o Gilgamešu (Utanapishtim's Tale, ploča XI), star oko 5.000 godina.

Prema profesoru na Sveučilištu u Chicagu A. Heidelu, autoru Ep o Gilgamešu i starozavjetne parale, mezopotamijski i hebrejski mitovi mogli bi potjecati iz još starijeg zajedničkog izvornika. U svakom slučaju, pisanoj verziji Epa prethodila je usmena verzija. Izvan doba pisane povijesti, još uvijek se mogu pronaći tragovi priča o katastrofalnim događajima koje su prikazale Mlađi Drijas, čak i na najstarijem arheološkom neolitiku.

Gobekli Tepe je arheološko nalazište koje se nalazi na jugu Turske. Njegov najdublji sloj datira od oko 10.000 BP. Njegova glavna arheološka značajka je kamen supova, masivni uklesani stup poznat i kao stup 43 (slika dolje).
The Vulture Stone
Kamen supova
Prema glavnom istraživaču Sveučilišta u Edinburghu Martinu Sweatmanu, kamen supova astronomski je prikaz gdje, kao i danas, životinje predstavljaju zviježđa i cijeli prizor prikazuje kozmičku katastrofu. Računalna analiza modela provedena kako bi se uskladili uzorci zvijezda detaljno opisanih na kamenu supova ukazuje na jedan određeni datum: 12,950 BP, što je točno datum početka Mlađeg Drijasa .

Nicolas Poussin, The Universal Deluge
Nicolas Poussin, Opći potop