fireball
© Ed A.
Primili smo 23 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, FL, GA i SC u ponedjeljak, 15. studenog 2021. oko 04:01 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.