fireball
Primili smo 33 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CT, MA, ME, NH, NY i Québeca u utorak, 23. studenog 2021. oko 23:29 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.