Saint Petersburg
Saint Petersburg
Drugi grad u Rusiji pobijelio je nakon noći obilnih snježnih padalina, a trećina mjesečne norme oborina pala je u 24 sata. Prema lokalnim vlastima, tijekom proteklog dana s ulica Sankt Peterburga uklonjeno je više od 7,7 tisuća kubika snijega, a za čišćenje grada mobilizirano je više od tisuću vozila i preko 1100 ljudi.