fireball
Primili smo 9 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CA, ID-a, NV i OR u srijedu, 1. prosinca 2021. oko 03:15 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.