fireball
Primili smo 25 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad GA, NC, OH, SC i VA u petak, 3. prosinca 2021. oko 06:11 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.