fireball
© Rick N.
Primili smo 10 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad MI, NH, NY, Ontarija, PA i VT u ponedjeljak, 3. siječnja 2022. oko 10:29 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.