fireball
© Ed A.
Primili smo 12 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, FL, GA i SC u petak, 29. travnja 2022. oko 04:02 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.