fireball
Primili smo 7 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad TX-a u utorak, 16. kolovoza 2022. oko 09:13 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.