slika
Pre Covida, četiri vrste upale pluća zajedno bile su najveći uzrok smrti u Velikoj Britaniji.

Bivši direktor nege ljudi na samrti sada je potvrdio da je u novouvedenom sistemu medicinskih islednika za potvrđivanje smrti, medicinski islednik sve vrste smrtnih slučajeva od pneumonije sertifikovao kao smrti od covid-19.

Izveštaj Expose-a: U subotu, Sai, bivši direktor NHS-a za brigu o ljudima na samrti, napisao je niz na Tviteru u kojem je, između ostalog, dao svoje objašnjenje o promenama u sistemu prijavljivanja smrti koje su implementirane u NHS:

"Kada se četiri različite bolesti grupišu i sada se zovu covid-19, neizbežno ćete videti covid-19 sa ogromnom stopom smrtnosti. Mejnstrim mediji izveštavali su o ovom ogromnom porastu smrtnih slučajeva od covid-19 zbog postojanja sistema medicinskih anotacija.

"Pacijenti koji su primljeni i umiru sa veoma čestim stanjima kao što su starost, infarkt miokarda, zastoj bubrega u završnoj fazi, krvarenja, moždani udar, HOBP i rak itd., sada su sertifikovani kao covid-19 preko sistema medicinskih anotacija".

"Bolnice su prelazile na i sa sistema medicinskih anotacija i pre pandemije kada su želele. Kada je trebalo povećati broj smrtnih slučajeva od covid-19, bolnica bi prešla na sistem medicinskih anotacija".

Pored toga, "bolnice su bile podstaknute da prijavljuju smrtne slučajeve od covid-19 u odnosu na druge smrti, pošto je vlada plaćala bolnicama dodatni novac za svaki prijavljen smrtni slučaj od covid-19", rekao je Sai. "Ne sumnjam u to da je Vlada planirala čitavu pandemiju od 2016. godine kada su prvi put predložili promenu medicinske potvrde o smrti".

Možete pročitati Saijev niz na Tviteru OVDE. U slučaju da bude uklonjen sa Tvitera, kopirali smo niz ispod i priložili pdf kopiju na kraju ovog članka. U nastavku, broj na početku pasusa se odnosi na broj tvita unutar niti.

1. Istina o pandemiji covid-19 iz NHS-a (bivši direktor za brigu o ljudima na samrti u jednom od najvećih bolničkih fondova u UK)

2. Britanska vlada je 2016. godine predložila i pilotirala promenu procesa potvrđivanja smrti u svim bolnicama u UK. Priložio sam link do ovog dokumenta Ministarstva zdravlja ("DoH") ispod:

Reforma potvrde o smrti: Uvođenje pregleda od strane medicinskih islednika, Ministarstvo zdravlja, maj 2016.

3 i 4. Dokument DoH predložio je prelazak na sistem "Medical Examiner" ("ME") i poslat je nizu različitih grupa zbog povratnih informacija i konsultacija. ME sistem je već bio primenjen kao pilot projekat u dve bolnice na severu. Rezultati konsultacija su u nastavku:

Uvođenje medicinskih islednika i reforme izdavanja potvrde o smrti u Engleskoj i Velsu: odgovor vlade na konsultacije, Odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu, jun 2018.

5. Pre pandemije covid-19, proces izdavanja sertifikata o smrti uključivao je lekara koji je lečio pacijenta da prisustvuje Službi za ožalošćeno stanje/Pacijentskim poslovima kako bi razgovarali o smrti i ili: a) uputili na izveštaj o smrti patologu ili b) napisali lekarsko uverenje o Uzroku smrti ("MCCD").

6. MCCD navodi uzrok smrti. Pri čemu se direktan uzrok (1a) ili uzroci koji doprinose (1b) (1c) (1d) se navode zajedno sa komorbiditetima (koji nisu direktno uzrok smrti) koji su upisani u (2) na MCCD. MCCD je uvek samo verovatan uzrok smrti, nije definitivan.