U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
Iako je geološko razdoblje jure dosad iznjedrilo cijeli niz fosilnih ostataka brojnih vrsta dinosaura, nedavna istraživanja na obali Walesa ukazuju na to kako je otkrivena možda i najstarija vrsta jurskog dinosaura, za kojeg se pretpostavlja da je postojao prije 200 milijuna godina.
U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
Iz pronađenog dijela kostura, uključujući lubanju i zube, može se zaključiti da je riječ o dinosauru sličnom raptoru. „Iz oko 40% sačuvanog kostura, uključujući kralježnicu i druge ostatke, može se zaključiti da je riječ o novom rodu i vrsti dvonožnog dinosaura iz podreda teropoda. Sastavljen je od ostataka otpalih s morske litice koja je otkrila geološke formacije iz razdoblja kasnog trijasa i početka jure na velškoj obali u blizini Cardiffa”, potvrdio je voditelj istraživanja dr. David Martill sa Sveučilišta u Porthsmouthu.

U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
© Martill D.M. et al.Zub Dracoraptor haniganija

Nova vrsta dinosaura će, prema svemu sudeći, nositi ime Dracoraptor hanigani. „Ime roda Dracoraptor aludira na velškog zmaja (na zastavi Walesa), dok je termin raptor, što znači pljačkaš, uobičajen sufiks za teropod dinosaure. Konačno, ime vrste odaje počast Nicku i Robu Haniganu, koji su otkrili kostur”, pojasnili su znanstvenici uključeni u projekt.
U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
Prema navodima paleontologa, Dracoraptor hanigani bio je relativno malen, okretan mesožder, visok oko 70 cm, prosječne dužine oko dva metra, s dugačkim repom. Riječ je o dalekom pretku puno poznatijeg tiranosaura (T. Rex), za kojeg se pretpostavlja da je najstarija vrsta jurskog dinosaura, kako u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako i u ostatku svijeta.
U Walesu otkriveni ostaci dalekog pretka tiranosaura
© Bob Nichols, paleocreations.comUmjetnički prikaz Dracoraptor haniganija, za kojeg se pretpostavlja da je bio grabežljivac i lešinar
Budući da kosti pronađenog fosila ne izgledaju u potpunosti formirane, znanstvenici pretpostavljaju da je dotični pripadao mladoj jedinki. „Iako se trijas-jursko izumiranje često navodi kao razlog uspona dinosaura tijekom jure i krede, dosad smo znali vrlo malo o dinosaurima iz početaka njihova razvoja i uspona prema vrhu hranidbenog lanca. Sad imamo Dracoraptora, relativno kompletnog mladog teropoda dugačkog 1,8 metara koji potiče iz najranijeg dijela jure u Walesu”, izjavio je sudionik istraživanja dr. Steven Vidovic.