Trump Putin
© Stevo Vasiljevic / Reuters
Danilovgrad, Crna Gora, 16. studeni 2016.