Asteroid
© NASA/Reuters
"Potencijalno opasan" asteroid, veći od najveće građevina na svijetu i kreće se prema Zemlji brzinom od 76 000 milja po satu.

Asteroid 2002 AJ129 će 4. veljače proletjeti pokraj Zemlje na udaljenosti 4.2 milijuna kilometara.


Iako je udaljenost deset puta veća nego ona Zemlje i Mjeseca, po parametrima prolazak ovog ateroida još uvijek spada u "potencijalno opasne".

Unatoč tome, NASA tvrdi da nema mjesta zabrinutosti kao ni stvarne opasnosti.

"Pratimo ovaj asteroid preko 14 godina, i dosad se kretao predviđenim smjerom", govoti Paul Chodas, NASA.

Tek će 2172, isti asteroid ponovno doći u Zemljinu blizinu, prenosi RT.