Slika
Američka špijunaža se dočepala velikog broja podataka o unutrašnjoj strukturi Islamske države i o njenim „finansijskim operacijama”.

New York Times je objavio da su ti podaci izvučeni iz laptopova koje su Amerikanci zaplenili tokom maja u istočnoj Siriji.

Isti list prenosi i tvrdnju iz Pentagona da je američka avijacija - zahvljujući upravo tim podacima izvučenim iz sedam terabajta „građe” - uspela da uništi jednog od glavešina Islamske države Abu Hamida.

Amerikanci sada navodno znaju i kako vođa Islamske države Abu Bakar al-Bagdadi uspeva da se sakrije od njihovih špijuna, pre svega vojnih.

Kako su saopštili: on se ne koristi nikakvom elektronikom, a svojim potčinjenim („emirima”), ne dozvoljava da borave u njegovom tajnom štabu za koji u Vašingtonu pretpostavljaju da se nalazi negde oko grada Raka na severu Sirije. Osim ovoga: sa njim mogu da razgovaraju tek kad prethodno predaju mobilne i „svaku drugu elektroniku”.

Amerikanci još tvrde da brojne žene glavešina Islamske države igraju važniju ulogu u organizaciji nego što se dosad pretpostavljalo jer su uključene u lanac prenošenja važnih poruka „od usta do usta”.

Evo, dakle, kako „jadni” i genijalni Amerikanci tek sada tobože uspevaju da proniknu u unutrašnju strukturu terorističke vojske koju su sami stvorili i koju finansiraju i kontrolišu sve do danas.

Samo, nisu baš svi više spremni da se penju uz ovo uže...