Čudna buka čula se na nebu iznad Malezije
9. siječnja 2019. korisnik usluge YouTube "suraya" objavio je videozapis o čudnim zvukovima koje je čuo na nebu iznad Malacce, u Maleziji: