ziklag
© Emil Aljem, Israel Antiquities Authority
Khirbet al-Rai uzet kao Ziklag gdje je David pronašao utočište pod filistejskim okriljem
Izraelski arheolozi utvrdili su gde se nalazio drevni filistejski grad Siklag koji se pominje u biblijskoj priči o Davidu koga je progonio prvi izraelski kralj Saul.

Siklag je bio pod vlašću filistejskog kralja iz obližnjeg Gata u vreme nakon što je drevni "Morski narod" počeo da naseljava taj region u 12. veku pre nove ere.

Prema biblijskoj priči, taj grad je postao Davidovo sedište pre nego što je krunisan u Hebronu nakon Saulove smrti.

Mesto na kojem se nalazio Siklag bilo je predmet naučne debate i pominjano je 12 mogućih lokacija na jugu Izraela.

Ni na jednom od tih mesta nije bilo neophodnih dokaza da su na njima živeli Filistejci, pa potom Izraelci, koji bi se uklapali u istorijski narativ.

Sada su međutim istražitelji te uprave, Hebrejskog univerziteta i Univerziteta Mekvajer iz Sidneja u Australiji rekli da su našli naselje iz filistejske ere ispod poljoprivredne naseobine iz istorijskog doba koje se povezuje sa biblijskim kraljem Davidom.

To ih je navelo da poveruju da je arheološko nalazište Khirbet al-Rai, nedaleko do Kirjat Gata u centralnom Izraelu, mesto na kojem se nalazio grad Siklag.

Tamo su pronađeni predmeti tipični za filistejsku civilizaciju, uključujući posuđe od gline koje datira iz vremena kralja Davida.

keramike iz Khirbet a-Ra'i, koju su neki arheolozi identificirali kao biblijski Ziklag.
© (Excavation expedition to Khirbet a-Ra‘i)
keramike iz Khirbet a-Ra'i, koju su neki arheolozi identificirali kao biblijski Ziklag
Veruje se da su Filistejci stigli u region u 12. veku pre nove ere, a DNK testovi njihovih kostiju sugerišu da potiču iz južne Evrope. Oni su vladali delom centralnog i južnog Izraela i pojasom Gaze i bili su neprijatelji Izraelaca.

Prema biblijskoj priči, tamo je David našao utočište bežeći od Saula koji je pokušavao da ga ubije. David je prešao granice Kraljevine Izraela i stigao u priobalno područje pod vladavinom Filistejaca.

U prvoj knjizi o Samuelu piše da Saul više nije progonio Davida kada je čuo da je u filistejskom gradu.

David je tada tražio i dobio Siklag koji je, kako piše u Bibliji, ostao posed judejskih kraljeva.