ljudi
Ljudi koji odbijaju nositi masku za lice ili se ne pridržavaju socijalnog distanciranja vjerovatnije imaju osobine sociopata, pokazalo je istraživanje.

Bezosjećajnost, lažljivost i manipulativnost - mogući znakovi sociopata - bile su osobine koje se često nalaze među ljudima koji su prekršili sigurnosne preporuke vezane uz kovid-19.

Ovi rezultati su dobijeni u istraživanju koje je proveo profesor Fabiano Koič Miguel i njegove kolege s Universidade Estadual de Londrina, u gradu na jugu Brazila. Svaki je pojedinac potom, između marta i juna, putem interneta izvršio nekoliko testova ličnosti, koji su ih svrstali u dvije grupe.

"'Empatijsku skupinu' činilo je oko 1.200 ljudi koji su pokazali interes za razumijevanje osjećaja i motivacije drugih ljudi. Ti su ljudi takođe bili zainteresovani za 'razvijanje pozitivnih socijalnih interakcija' s drugima", objavio je "The Times".

Druga grupa, s oko 400 ljudi, pokazala je znakove antisocijalnog poremećaja ličnosti, inače poznatog kao sociopat ili psihopat, dva termina koji se često koriste naizmjenično. Ti su ljudi nastojali tražiti načine na koje bi im interakcija s drugima mogla lično koristiti. Takođe, vjerovtnije je da će se oni osjećati "socijalno izolovano" i neprijateljski ponašati.

Zato su istraživači zaključili da ti ljudi u društvu predstavljaju rizik za druge, s obzirom na to da se još uvijek ne pridržavaju pravila uprkos povećanju broja oboljelih i smrtnih slučajeva.

Razlika između grupa bila je u tome što su oni iz asocijalne grupe imali veće ocjene u bezobzirnosti, lažljivosti, neprijateljstvu, impulsivnosti, neodgovornosti, manipulativnosti i preuzimanju rizika od ljudi u grupi koja je pokazivala empatiju.

Istraživači su takođe podijelili učesnike u četiri grupe prema poštovanju mjera suzbijanja, na osnovu toga je li osoba smatrala da li je to važno. Rezultati su pokazali da su oni iz asocijalne grupe rjeđe smatrali da su pravila suzbijanja kovid-19 smislena i rjeđe su ih se pridržavali.

Takođe su nastojali minimizirati ozbiljnost pandemije, prema nalazima objavljenim u časopisu "Personality and Individual Differences".

Istraživači su na kraju rekli da njihova otkrića sugerišu da je poštovanju mjera suzbijanja izazovnije za ljude sa sociopatskim osobinama.

"Naša su otkrića ukazala na to da su asocijalne osobine, posebno niži nivo empatije i veći novo bezobzirnosti, prevare i preuzimanje rizika, direktno povezani s nižim poštovanjem mjera suzbijanja", istakli su istraživači.

"Ove osobine objašnjavaju, barem djelimično, razlog zašto se ljudi i dalje ne pridržavaju mjera suzbijanja čak i sa sve većim brojem oboljelih i smrtnih slučajeva", smatraju.

Ali, vodeći istraživač profesor Miguel rekao je da se nalazima mora pristupiti s određenim oprezom, piše "The Times".

"Ne možemo tvrditi da je jedini razlog zašto je neka osoba odlučila da ne nosi masku to što je sociopat", rekao je te dodao: "Iako je to moguće, vjerovatno postoje i drugi faktori."

Do sličnih saznanja su došli i stručnjaci iz Poljske koji su u svom izvještaju istaknuli da bi ljudi sa psihopatskim ili narcisoidnim osobinama mogli vjerovatnije prekršiti preporuke, ali bi isto tako mogli i mahnito kupovati namirnice kojih nedostaje na policama, navodi "Daily Mail".