dijete cijepivo
Sjedinjenih Država i Evrope došli su do ovog zaključka nakon pregleda podataka koji pokazuju da rizici vezani za vakcine nadmašuju svaku potencijalnu korist koju mogu donijeti mladima.

Jedna od njihovih glavnih briga bio je relativno nizak rizik od bolesti za mlade ljude. Napisali su:
"Većina službenih smrtnih slučajeva povezanih s COVIDOM-19 po glavi stanovnika javlja se kod starijih osoba s visokim komorbiditetima, a smrt od COVIDA-19 po glavi stanovnika zanemariva je kod djece"
Još jednu zabrinutost koju su istakli bila je činjenica da su klinička ispitivanja vakcina trajala samo nekoliko mjeseci i da korišteni uzorci nisu predstavljali ukupnu populaciju. Mala veličina ispitivanja na adolescentima i djeci ima lošu moć predviđanja, a zaključci se nisu bavili nikakvim promjenama u biomarkerima koji bi poslužili kao pokazatelji ranog upozoravanja na veću predispoziciju za ozbiljnu bolest.

Osim toga, dugoročni efekti su zanemareni. Napisali su:
"Ono što je najvažnije, klinička ispitivanja nisu se bavila dugoročnim učincima koje bi, ako su ozbiljni, djeca/adolescenti nosili potencijalno decenijama."
Oni su takođe naveli veliki broj smrtnih slučajeva nakon vakcinacija prijavljenih u sistemu prijavljivanja neželjenih posljedica vakcine (VAERS)-sistemu za koji se istorijski pokazalo da prijavljuje samo oko 1 posto stvarnih neželjenih posljedica vakcine, ističu. Štaviše, smrtni slučajevi prikazani u VAERS do sada su samo kratkotrajni - oko mjesec dana kod djece - što znači da se ne uzima u obzir potencijalnu srednjeročnu i dugoročnu smrt zbog problema poput zgrušavanja, autoimunih učinaka i ovisnosti o antitijelima poboljšanja kojima je potrebno više vremena za razvoj.

U izvještaju se navodi da u konzervativnoj analizi isplativosti najboljeg scenarija postoji pet puta više smrtnih slučajeva pripisanih svakoj vakcinaciji u odnosu na one koji se mogu pripisati bolesti u najugroženijoj demografskoj skupini, osobama starijim od 65 godina. A budući da se rizik od umiranja od COVIDA-19 drastično smanjuje kako se starost smanjuje, dugoročni učinci ovih vakcina na mlađe starosne grupe mogli bi značajno povećati njihov odnos koristi i rizika.

PFIZER IDE NAPRIJED S NASTOJANJEM DA VAKCINIŠE MALU DJECU

Ipak, prošle sedmice, Pfizer je objavio da su klinička ispitivanja pokazala da je njegova vakcina sigurna i efikasna kod djece u dobi od 5 do 11 godina u dozi od trećine količine koja se daje adolescentima i odraslima te da planiraju dostaviti svoje podatke FDA uskoro. To se dogodilo samo tri dana nakon što je savjetodavno vijeće FDA izglasalo aplikaciju farmaceutskog giganta za buster dozu protiv COVIDA-19 za Amerikance starije od 16 godina.


Oni su u svojoj odluci naveli nekoliko zabrinutosti, uključujući nedostatak dovoljno podataka za procjenu rizika od Pfizerove vakcine za mlađe grupe. Posebno su istakli potencijalno veći rizik od upale srca, posebno među mladićima u dobi od 16 i 17 godina. Vakcina trenutno ima odobrenje samo za hitnu upotrebu za djecu od 12 do 15 godina.

Kompanija takođe proučava vakcinu čak i u mlađim starosnim grupama, uključujući uzrast od 2 do 5 i šest mjeseci do 2 godine. Međutim, ta ispitivanja još nisu završena. Posmatraju djecu na više od 90 lokacija u SAD, Španiji, Poljskoj i Finskoj, od kojih su neka već bila zaražena virusom, a druga nisu. Johnson & Johnson i Moderna takođe su proučavali svoje vakcine kod djece, ali nijedna kompanija nije dovršila svoje istraživanje.

Uprkos nalazu izvještaja, čini se da će se nedavni povratak u školu i kontroverze oko nošenja maski među učenicima koristiti za opravdanje nastojanja da se postroje djeca za ovu potencijalno opasnu vakcinu.

Autor: Cassie B.