fireball
Primili smo 26 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ i CA u srijedu, 8. lipnja 2022. oko 07:37 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.