Naučnici s Univerziteta Vrije u Amsterdamu su pronašli mikroplastiku u ljudskoj krvi nakon što su analizirali uzorke 22 zdrave i odrasle osobe, a ustanovljeno je da se mikroplastika nalazi u 17 uzoraka. Sada je ista grupa naučnika obavila analizu životinjskih uzoraka.

krave
U krvi, mesu i mlijeku životinja na farmama su naučnici pronašli mikroplastiku, a to bi moglo biti objašnjenje kako je ona završila u ljudskim tijelima. Ono što je još zabrinjavajuće jeste mogućnost da ove čestice mogu "putovati" tijelom i zaglaviti se u organima.

Istraživanje je finansirala Fondacija Plastic Soup, a u izvještaju je navedeno da 80 posto testiranog mesa i mliječnih proizvoda sadrži mikroplastiku. Analizirano je 12 uzoraka krvi krava i 12 uzoraka krvi svinja, a mikroplastika je pronađena u svakom od njih uključujući polietilen i polistiren.

Također, analizirano je 25 uzoraka mlijeka iz pakovanja u supermarketima, rezervoara za mlijeko na farmama te uzoraka dobijenih ručnom mužnjom, a ustanovljeno je da se u 18 uzoraka nalazi mikroplastika.

Jedan od mogućih izvora opasnih čestica bi mogla biti hrana za krave i svinje. Svih 12 uzoraka peleta i usitnjene hrane sadržavalo je plastiku, ali u svježoj hrani kontaminacije nije bilo.

"Ovo istraživanje izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog kontaminacije lanca naše ishrane. Jasno je da poljoprivrednici nisu odgovorni za ovo. Čini se da se barem dio prehrambenih proizvoda iz supermarketa prerađuje u stočnu hranu zajedno s njihovim pakovanjima. To nije štetno samo za životinje, nego možda i za nas ljude. Vjerovatno gotovo svaki odrezak i pljeskavica sadrže male komade plastike", rekla je Maria Westerbos, direktorica Fondacije Plastic Soup.

Već godinama raste zabrinutost zbog količine plastike koju sadrži životinjsko meso, a koje ljudi konzumiraju. Zbog toga naučnici upozoravaju na hranu koja se priprema za stoku.

"Životinje su u mogućnosti da apsorbuju barem dio čestica plastike kojima su izložene u svom staništvu. Ovo istraživanje treba pokrenuti detaljnije istraživanje punog obima izloženosti i svih povezanih rizika. Proizvodnja hrane za životinje bez plastike može biti jedan od načina za poboljšanje situacije kada je riječ o izloženosti stoke česticama plastike", rekla je ekotoksikologinja Heather Leslie.

Fondacija je pokrenula peticiju za provođenje potrebnih mjera kako bi se domaće životinje zaštitile od plastike, a njihovi proizvodi bili sigurni za konzumaciju. Cilj fondacije je da stočna hrana ne sadrži mikroplastiku.

Ovo je važan korak za očuvanje zdravlja ljudi jer bi se za mikroplastiku mogli vezati virusi kako bi preživjeli, napredovali i kontaminirali svakog ko dođe u kontakt s njima.