fireball
Primili smo 6 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad LA-a i TX-a u nedjelju, 30. listopada 2022. oko 03:39 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa.