fireball
Primili smo 26 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad ID-a, NV-a, OR-a i WA-e u nedjelju, 13. studenog 2022. oko 11:35 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa i jednu fotografiju.