nnnnnn
© Ed A.
Primili smo 5 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad GA, NC i SC u subotu, 24. prosinca 2022. oko 07:14 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.


Text