cjepiva
Spajk proteini povezani sa virusom Covid-19 i mRNA vakcinama mogli bi da izazovu ubrzanu degradaciju ćelija u ljudskom telu, uzrokujući da organi biološki brže stare i dovode do rane smrti.

Zastrašujuću hipotezu izneli su francuski istraživači, koji su zaključili da šiljasti proteini izazvani infekcijama Covid-om i mRNA vakcinama skraćuju sekvence DNK poznate kao telomere, koji štite krajeve hromozoma, čime se skraćuje životni vek.

U članku iz avgusta 2021. objavljenom u francuskim novinama France Soir, istraživači su istakli kinesku studiju koja pokazuje da proteini šiljaka narušavaju funkciju endotela kod zamorčića, što je zatim replicirano ljudskim ćelijama.

"Kineski istraživački tim je reprodukovao in vitro eksperiment na zdravim ljudskim endotelnim ćelijama: šiljasti protein se tako vezuje za ACE2 receptore, oštećujući mitohondrije ćelija, izazivajući mikrotrombozu i endotelitis", piše u engleskom prevodu francuskih novina.

Francuski istraživači su logično nastavili da postavljaju pitanje da li spajk proteini indukovani mRNA vakcinama mogu imati slične efekte.

"Ako se dokaže da SARS-CoV2 izaziva ubrzano starenje ćelija i da je za ovo starenje odgovoran niko drugi do Spajk protein, kako možemo biti potpuno sigurni da vakcine koje su trenutno na tržištu, sve zasnovane na Spajku, takođe ne dovode do ubrzane degradacije ćelija vakcinisanih osoba?" pitali su naučnici.

Rad, čiji je koautor dobitnik Nobelove nagrade i virolog Luc Montagnier, bavi se nizom studija koje pokazuju efekte Covid infekcija na telomere i kako su kraći telomeri povezani sa ubrzanjem ćelijskog biološkog starenja.

Članak takođe objašnjava kako oksidativni stres - koji se javlja u telu na mestima upale - igra ulogu u skraćivanju telomera i kako vakcine Covid-19 mogu da izazovu oksidativni stres, koji zauzvrat negativno utiče na DNK i RNK građevinske blokove poznate kao gvanini.

Zaključujući dugotrajnu studiju, istraživači su sumirali svoju hipotezu upozoravajući na tretmane mRNA vakcinom, pišući:

"Zaista, sa starenjem, telomere propadaju i utiču na reprodukciju ćelija. Smatra se da SARS-CoV2 uzrokuje biološko starenje ili ubrzano biološko starenje kroz povećano skraćivanje telomera".

"Pitanje koje se legitimno može postaviti je sledeće: nije li šiljasti protein aktivan u vakcinama (Pfizer, Moderna, itd.) tako što će podsticati/blokirati ACE2 receptor koji će verovatno inhibirati korisnu funkciju zaštite telomera i tako aktivirati starenje?"

[...]

"...Ovaj virus izaziva povećanje biološke starosti ljudi koji obole od ove bolesti, čiji je efekat verovatno naglašen injekcijom vakcine. Sa padom efikasnosti na kontaminaciju, stoga je neophodno sprečiti pogoršanje bolesti i za ovo je rano lečenje imperativ".

"Ostavljanjem bolesti [Covid] da napreduje nakon prvih dana i upotrebom vakcina kao jedinog rešenja, postoji rizik da ćemo dovesti do smanjenja životnog veka i odraslih i dece".

"S obzirom na želju da se vakcinišu deca koja nisu zaražena SARS-CoV2, lek ne bi trebalo da bude gori od bolesti".

Jedan istraživač koji je objavljen u studiji iz 2021. godine, Valter M. Chesnut, nastavio je istraživanje onoga što je nazvao "SPED" (Spike Protein Endothelial Disease), objavljujući svoje nalaze na Substack-u.

U nedavnom izveštaju objavljenom u nedelju, Chesnut je izneo svoju najnoviju hipotezu: da se "šiljasti protein SARS-CoV-2 'isporučuje' svim organima preko endotela i indukuje sistemske besmislene translacije mRNA što rezultira hiperubrzanim starenjem.

Verujem da je FAZA I sindroma Spike Protein Progeria (SPPS) endotelna "reakcija" na INVAZIJU Spajk proteina U SVE GLAVNE ORGANE. Zamislite ovo kao šok od potapanja u ledenu vodu ili eksplozije vatre. Postoji TRENUTNO oštećenje: zapaljenje, koagulacija i sve ono što prati povredu endotela.

Međutim, kada šiljasti protein NAPADA endotel svih glavnih organa, on onda NASTAVLJA DA INDUCIRA POGREŠNU TRANSLACIJU mRNK U SVAKOM ORGANU.

"Ipak, šta ovo znači? To znači, verujem, da FAZA II SPPS-a [Spike Protein Progeria Sindrome] predstavlja PRERANO STARENJE svih organa putem INDUKOVANIH POGREŠNIH PREVODA PROTEINA KOJI SU esencijalni za FUNKCIONISANJE TOG ORGANA", napisao je Česnat.

Chesnut je dalje istakao kako je jedna studija pokazala da miševi sa sintezom proteina sklonim greškama, pogrešno prevedenom RNK, pokazuju karakteristike preranog starenja.

"Čarobnjak je zaista iza zavese", objasnio je istraživač. "Vidimo kako umire 26-godišnjak. Ali taj 26-godišnjak ima organe 96-godišnjaka. Nije iznenađenje u brzim karcinomima, neurodegeneraciji ili iznenadnoj srčanoj smrti - za 96-godišnjaka".

"Verujem da spajk protein deluje kao lek za progeriju - isporučuje se preko endotela u sve organe", pretpostavio je Chesnut.

"Ne znam još, šta da radim. Duboko sam tužan i otupio. Bez obzira koji dokazi ili hipoteze su predstavljeni - bend nastavlja da svira..."

"I svira pogrebni marš", zaključio je.

Alarmantne informacije mogu biti jedna od karika koje nedostaju iza misteriozne pojave ljudi koji umiru iznenadno i neočekivano.