fireball
Primili smo 15 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Floride u nedjelju, 12. ožujka 2023. oko 01:55 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.