fireball
Primili smo 2 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije i WA u utorak, 6. lipnja 2023. oko 07:02 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.