fireball
Primili smo 16 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, CA i NV u petak, 23. lipnja 2023. oko 09:39 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa i jednu fotografiju.