mateor
Primili smo 12 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ i NM u nedjelju, 2. srpnja 2023. oko 03:14 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.