mmmmm
© Marilea Liner Guillotte
Primili smo 45 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AL, FL, GA, LA, MS i TX u petak, 14. srpnja 2023. oko 09:31 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 6 videa i 3 fotografije.