fireball
Primili smo 12 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AZ, Chihuahue i NM u utorak, 25. srpnja 2023. oko 08:34 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.