fireball
Primili smo 74 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad GA, IL, IN, KY, NC, OH, TN, VA i WV u srijedu, 2. kolovoza 2023. oko 06:13 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 7 videa i 2 fotografije.