fireball
Primili smo 19 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Parane, Santa Catarine i São Paula u ponedjeljak, 7. kolovoza 2023. oko 00:05 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.