fireball
Primili smo 7 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CO i NM u petak, 3. studenog 2023. oko 10:14 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 2 videa i jednu fotografiju.