mmmmmmmm
© Mark K.
Primili smo 11 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad CT-a, DE-a, MD-a, NJ-a, NY-a, PA i VA-e u petak, 3. studenog 2023. oko 01:07 UT.

Za ovaj događaj dobili smo jedan video i jednu fotografiju.