fireball
Primili smo 20 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AR, IA, IL, KS, MO i NE u subotu, 11. studenog 2023. oko 08:23 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 4 videa i 2 fotografije.