fireball
Primili smo 92 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad Britanske Kolumbije, OR i WA u petak, 17. studenog 2023. oko 14:24 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.