homo naledi
© Berger et al. eLife 2015;4:e09560. DOI: 10.7554/eLife.09560, Creative CommonsIstraživači su iskopali fosile najmanje 15 jedinki koje pripadaju novootkrivenoj vrsti, Homo naledi, u špiljskom sustavu Rising Star u Južnoj Africi
Najnovija studija dovodi u sumnju da je Homo naledi, hominin niskog rasta i malog mozga, prije oko 300.000 godina namjerno sahranjivao mrtve i stvarao umjetnost duboko u pećinskom sustavu Rising Star u južnoj Africi.

Homonaledi su hominin čiji fosili datiraju između 335-241.000 godina. Fosili ovih hominina pronađeni su u pećini Rising Star u južnoj Africi 2013. godine. U pećinskom sustavu pronađena je zapanjujuća koncentracija fosilnih ostataka od 15 jedinki, različite životne dobi.

Prije nekoliko mjeseci objavljeni su radovi Li Bergera i suradnika u kojima su tvrdili da je Homo naledi palio vatru, namjerno sahranjivao mrtve i stvarao umjetnost. Oni vjeruju da su pronašli dokaze za najmanje tri sahrane.

Međutim, nekim znanstvenicima njihovi dokazi nisu bili dovoljno uvjerljivi. Zato što su zanemareni geološki, tafonomski i paleontološki utjecaji na fosilne ostatke .

"Ovdje tvrdimo da do sada predstavljeni dokazi nisu dovoljno uvjerljivi da podrže namjerno sahranjivanje mrtvih sa strane Homonaledije, kao što nisu napravljene navodne gravure" , piše u studiji objavljenoj u Journal of Human Evolution .

Nedovoljno dokaza za namerne sahrane Homo naledija

U članovima palenatropologa Li Bergera i suradnika tvrdilo se da te karakteristike predstavljaju najranije dokaze namjernog sahranjivanja od strane hominina. Kao i da je Homo naledi osvetljavao mračne prolaze koristeći vatru i namjerno nosio tijela najmanje tri osobe duboko unutar sustava pećine Rising Star, kopao jame, odlagao pokojnike unutar jame, a onda su tijela prekrila sedimentima.

Međutim, grupa renomiranih stručnjaka sa specijalizacijama za biološku antropologiju, arheologiju, geohronologiju i umjetnost na stenama, sada je pozvala na dublje "kopanje" u nauku koja stoji iza nalaza u prvoj. Njihova recenzirana kritika objavljena je u gore spomenutom časopisu pod nazivom "Nema znanstvenih dokaza da su Homo naledi pokapali svoje mrtve i stvarali umjetnost na stijenama"

Istraživačima je u potpunosti jasno da značajan broj hominina na takvom mjestu privlači pažnju. Ali također smatraju da su zanemareni utjecaji prirodnih agenasa u pećini, kao i speleolozi koji su barem jednom ušli u pećinu 1990. godine. Oni su očito dirali i pomijerali kosti, što je dodatno izazvalo štetu.

"Zaista nam je potrebna značajna dodatna dokumentacija i naučne analize prije nego što možemo isključiti da su prirodni agensi i procesi nakon taloženja odgovorni za akumulaciju tijela/dijelova tijela i da dokažemo namjerno iskopavanje i popunjavanje jama od strane Homo naledija", navodi Marija Martinon-Tosez i saradnici.

Homo naledi nije palio vatru

Iako su neki znanstvenici tvrdili da bi nošenje pokojnika i izrada pećinskih gravura zahtijevalo izvor svjetlosti "ova izjava zanemaruje da druga čula izvan vidokruga, kao što su dodir, miris ili osjećaj vazdušnih struja, mogu pomoći u navigaciji u mraku i ne zahtijevaju nužnu upotrebu vatre" objašnjavaju istraživači u radu.

Također, o stepenu do kojeg su odaje pećine bile mračne se i dalje raspravlja. Naime, nije predstavljen nijedan znanstveni dokaz (arheomagnetizam, infracrvena spektroskopija...) koji bi se pokazao na spaljeni materijal ili ognjište. Također, ugalj mora ponovo da se datuje, jer su predstavljeni mlađi datumi, koji ne ukazuju na Homo naledija. S druge strane ostaci uglja iz prirodnih požara, kakvi izbijaju u šumama, nije neuobičajeno da se završe u pećinama. I ranije spomenuti speleolozi mogli su da pale vatru, što je vrlo moguće.

"Mogućnost upotrebe vatre od strane Homo naledija ne može se razmatrati i ostaje u potpunosti spekulativna".

Gravure u pećini su nedovoljno istražene

Li Berger i ostali autori u radu su naveli da gravure datiraju prije 335-241.000 godina, ali nisu predstavljeni podaci o datovanju. Pronađene gravure zabilježene su na tri lokacije u pećini. Prema Li Bergeru one su nastale udaranjem tvrdim predmetom i nanošenjem sedimenata prije i poslije, urezivanja radi vizualnog kontrasta. Što bi dalje podrazumijevalo urezivanje kamenim alatkama, za koje nema dokaza.

"Potrebne su i detaljne analize kako bi se pokazalo da su takozvane 'gravure' zaista znakovi koje je napravio Homo naledi, jer se takvi urezi mogu proizvesti kao proizvod prirodnog trošenja stena ili upotrebom životinjskih kandži", rekli su istraživači .

U svakom slučaju, autori su zaključili da "ne postoje uvjerljivi znanstveni dokazi koji bi ukazivali na to da je Homo naledi sahranio svoje mrtve i proizveo umjetnost ma stijenama u sustavu Rising Star na temelju do sada predstavljenih informacija".

------
Znanstvena kritika Martinon-Tosez i suradnika također trebaju pokazati kako se današnji mediji uzimaju "zdravo za gotovo" kada je u pitanju promoviranje znanstvenih otkrića.

Moderni način komunikacije i brzina kojom se određene vijesti šire mogu ozbiljno da naškode znanosti. Danas pojedini znanstvenici svjesno koriste prednosti medija radi slave, a time zanemaruju pravila znanosti.